Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.29.04.2005

Mødet blev holdt i Stadionhallen på Elstedvej.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51 og 53.

Den udsendte dagsorden havde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for 2004.
4. Budget og kontingent for 2005.
5. Nye vedtægter.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Evt. indkomne forslag.
8. Fællesudstyr. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at overveje om de har noget udstyr som kan udlånes til vejens beboere.
9. Hjemmeside for grundejerforeningen.
10. Sommerfest.
11. Eventuelt.

1. Herluf Breddam (nr. 29) blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede at 15 parceller var fremmødt, og at generalforsamlingen derfor efter de gældende vedtægter havde myndighed til at ændre foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning (Michael Nielsen nr. 53). Michael fortalte hvad bestyrelsen har arbejdet med i løbet af det sidste år. Dette omhandler vejbump, hjemmeside for foreningen, problemer med knallertkørsel på vejen, indbrud i området og fællesudstyr. Michael fortalte yderligere at kommunen generelt anbefaler at man ikke spiser rodfrugter fra egne haver i kommunen. Der foreligger ingen specifikke målinger fra Elstedvej, dette kan udføres for 1000,- pr. prøve. Michael fortalte videre at kommunen har meddelt at Lisbjergvej bliver lukket senest 1. august 2005 mod Slotsherrensvej. Generalforsamlingen tog formandens redegørelse til efterretning.

3. Regnskab for 2004 blev udleveret på mødet. Alle medlemmer har nu betalt kontingentet, den sidste samme dag som generalforsamlingen! Kassereren (Pia Kiel Nielsen, nr. 21) anmodet beboerne om at sørge for at betale næste års kontingent hurtigst muligt så det bliver unødvendigt at rykke for betaling. Foreningens beholdning var d. 29/4-2005 kr. 2652,73. Regnskabet blev godkendt.

4. Det blev vedtaget at kontingentet for 2005 skal være kr. 100,-. 14 af parcellerne betalte dette efter mødet. Der henvises for øvrigt til de nye vedtægter hvor der præciseres at kontingentet skal betales senest 1 måned efter modtagelse af dette referat.

5. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev fremlagt og diskuteret. En række punkter blev revideret under mødet, men i det væsentlige blev bestyrelsens forslag godkendt. De reviderede vedtægter vedlægges dette referat og kan ligeledes findes på grundejerforeningens hjemmeside.

6. Valg til bestyrelsen. Der var ingen forslag til nye medlemmer af bestyrelsen og hele bestyrelsen modtog genvalg. Suppleanten (Lonny Malmstrøm, nr. 19) og revisoren (Arne Nielsen, nr. 39) blev også genvalgt.

7. Indkomne forslag. Bestyrelsen er blevet bedt om at undersøge hvorvidt noget kan gøres med træerne og spindemøllene ind mod Stadion. Michael har sendt et brev til kommunen med opfordring om at fælde træerne ud til Elstedvej evt. med deltagelse fra interesserede beboere på vejen.

8. Fællesudstyr. Bestyrelsen henstiller til beboerne om at udfylde en seddel (vedlagt dette referat) om hvad de har mulighed for og kan tænke sig at stille til disposition for de øvrige beboere. Det var tilslutning til at bestyrelsen kan dække reparation/genanskaffelse af udstyr der går i stykker ?indenfor rimelige grænser?.

9. Hjemmeside. Foreningen har nu fået en hjemmeside på www.elstedvej.dk. Hjemmesiden koster foreningen 9 kr./måned. Bestyrelsen håber at der er en frivillig som har interesse af at være ?webmaster? og vedligeholde hjemmesiden!

10. Sommerfest afholdes 13. august. Festkomite bliver Lis (nr. 17), Per (nr. 21), Linda (nr. 37) samt Rita (nr. 47).

11. Eventuelt.

* Tilbygning til Stadion? De skriverier der har været i lokalavisen er kun planer fra Håndboldklubben og Stadionhallens side. Kommunen har ikke taget stilling til det og der findes pt. ikke penge til dette. En tilbygning vil sandsynligvis kræve at fredningen af stadionhallens udearealer bliver ophævet fra Skov- og naturstyrelsen, noget der kan tage flere år.

* Vagtselskab. Michael fortalte om et tilbud til foreningen fra Falck-Securitas. Vi kan få en startpakke (inkl. alle nødvendige installationer) til kr. 1000,- (normalt 2000,-), samt 6 måneders gratis abonnement (værdi ca. 1900,-). Interesserede bedes henvende sig til Michael snarest.

* Luftledninger på Elstedvej. Tidspunkt for anlægsstart er endnu ikke bestemt.

* Beboerliste på Elstedvej. En opdateret beboerliste (navne og telefonnumre) blev efterlyst. Listen vedlægges dette referat og kan snarest ses på hjemmesiden.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *