Bestyrelsesmøde d.03.10.2005

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Pia, Øystein (referent)

Referat fra bestyrelsesmøderne vil for fremtiden blive at finde på foreningens hjemmeside: www.elstedvej.dk

login: Stadion

password: Elstedvej40

De beboere, der i ønsker at modtage skriftlig referat fra bestyrelsesmøderne, bedes meddele dette til en af bestyrelsesmedlemmerne.

1. Nyt om medlemmer i foreningen

Leo Kruse i nr. 45 er flyttet

I nr. 55 er der flyttet nye ejere ind: Eva Houlberg og Lars Bo Kirk med tre børn: Nanna (6 år), Emil (3 år) og Jakob (1 år)

2. Kontingent

Nogle beboere mangler fortsat at betale kontingentet, dette bedes indbetalt til Pia (nr. 21) snarest.

3. Information om olietanke

Bestyrelsen har modtaget en vigtig information til ejere af olietanke. Nye forsikringsregler er trådt i kraft pr. 1/9-05. Kopi af brevet er vedlagt dette referat.

4. Fællesudstyr

Foreløbigt har bestyrelsen fået besked om følgende fællesudstyr, der stilles til disposition til foreningens medlemmer:

Husstige findes i nr.: 25, 31/33 og 51

Brøndrenser i nr.: 53

Pælebor i nr.: 53

5. Kommentar til foreningens nye vedtægter

Foreningen har modtaget en henvendelse fra Herluf Breddam (nr. 29), der mente at ordlyden i §18 ikke var i overensstemmelse med generalforsamlingens afgørelse. Breddam mener at ?sager af større økonomisk betydning? blev defineret til et fast beløb: 2000,-. Bestyrelsen er af den opfatning at generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen kan disponere over et beløb op til foreningens likvide midler som der fremgår af §18. Sagen tages op på næste generalforsamling.

6. Sække til haveaffald

Bestyrelsen har fået oplyst at reglerne nu er lavet om således at vi får det samme antal sække som vi sætter ud til storskald. Det er muligt at hente ekstra havesække på Teknisk Forvaltning i oktober 2005. Efter oktober udleveres ikke flere sække i år 2005 ! Teknisk Forvaltning oplyser at det er uvist om ekstra sække kan afhentes i år 2006.

Så vi kan kun opfordre beboerne om at fylde lagerbeholdningen op nu!!

Næste bestyrelsesmøde: 18. januar 2006 klokken 20.00 i nr. 25

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *