Bestyrelsesmøde d.26.01.2006

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Lonny, Øystein (referent)

1. Referat fra bestyrelsesmøderne vil for fremtiden blive at finde på foreningens hjemmeside: www.elstedvej.dk

login: Stadion

password: Elstedvej40

De beboere der ønsker at modtage skriftlig referat fra bestyrelsesmøderne, bedes meddele dette til en af bestyrelsesmedlemmerne. Foreløbig har kun en beboer bedt om dette.

2. Nyt om medlemmer i foreningen

Nye beboere har overtaget nr. 45: Annette Hansen og Henrik Brems.

3. Kontingent

8 beboere mangler fortsat at betale kontingent, dette bedes indbetalt til Pia (nr. 21) snarest.

4. Snerydning

Michael indhenter tilbud. Tages op på generalforsamlingen.

5. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag 6. april. Indkaldelse gennemgås på næste bestyrelsesmøde (Øystein laver et forslag) og udsendes senest 23/3 til alle beboere.

* Kontingent

* Valg af bestyrelse

* Indkomne forslag

* Fællesudstyr

* Snerydning

6. Eventuelt

KabelTV via telefonstik ? Peter undersøger muligheder.

Udskiftning af lysmaster på Elstedvej: Ifølge NESAs hjemmeside vil dette tidligst kunne ske i 2008.

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 14. marts 2006 klokken 20.00 hos Lonny i nr. 19

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *