Bestyrelsesmøde d.14.03.2006

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Lonny, Øystein (referent)

1. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes mandag 3. april. Indkaldelsen blev gennemgået og Øystein sender den ud i løbet af ugen.

Valg til bestyrelsen: To i bestyrelsen skal ifølge vedtægterne være på valg i år, Arne og Peter meldte sig.

Fællesudstyr: En seddel hvor beboerne skal skrive de ting på, de vil stille til disposition for de øvrige medlemmer deles ud sammen med indkaldelsen.

Snerydning: Michael har fået tilbud på snerydning, Prisen er nu steget fra 400/år til 2000/år !!

4 emner kan tages op under eventuelt:

1) I forbindelse med udskiftning af lysmaster vil NESA tilbyde at lægge Fibernet ind i ejendommene. Fibernet kan benyttes til KabelTV, telefoni, internet-tilslutning mm. Udskiftning af lysmaster på Elstedvej er endnu ikke tidsfæstet, på Brabrandtvej vil det ske næste år. Vi kan melde os til Fibernet gratis nu, hvis alle gør det, kan det måske fremskynde udskiftningen af lysmasterne på vejen. Peter undersøger priser. Sagen forelægges generalforsamlingen.

2) Tøndeslagning på Elstedvej til fastelavn næste år ??
3) Abæk kloakservice tilbyder kloakspuling for 250,- pr. år. Michael kontakter dem for et evt. tilbud for foreningen.

4) Genbrugsstation i Rødovre lukket pga. forurening i grunden. Vi kan frit benytte genbrugsstationen i Mileparken i Herlev.

Eventuelt:

En svenskregistreret rød Volvo har stået parkeret foran nr. 49 i flere måneder. Michael kontakter politiet eller Told & Skat om sagen.

Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes efter generalforsamlingen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *