Bestyrelsesmøde d.17.03.2007

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Pia, Øystein (referent)

1. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes fredag 20. april. Arne har bestilt lokale og vil bestille kaffe/te/øl/vand. Sidste år betalte vi 450,- for en kringle, og det syntes vi var alt for dyrt. Peter køber kage til generalforsamlingen.
Indkaldelsen blev gennemgået og Øystein sender den ud når Pia har afsluttet regnskabet og bestyrelsen har accepteret udkastet til indkaldelse (vedlagt).
Valg til bestyrelsen: Tre i bestyrelsen skal ifølge vedtægterne være på valg i år, det vil sige Michael, Øystein og Pia. Alle vil gerne modtage genvalg, men Pia ønsker ikke at fortsætte som kasserer. Ingen var umiddelbart villige til at overtage kassererjobbet (heller ikke Lonny). Jeg har derfor skrevet i indkaldelsen at vi ”opfordrer en person med interesse for at være kasserer til at stille op til bestyrelsen”. Jeg håber dette er OK for alle.
Indkøb af trægulv til foreningens telt. Bestyrelsen blev enig om at bede generalforsamlingen om accept til at indkøbe et gulv til 5000,-. Det forventes at investeringen vil tjenes ind i løbet af et par år gennem udleje til foreningens medlemmer. Vi foreslår at lejeprisen bliver 350,- for teltet og 400,- for gulvet. Købet finansieres gennem kontingentet, som derfor foreslås til 200,- denne gang..
Regnskab: Foreningens konto i Forstædernes Bank er afsluttet pga. store problemer med at få lov til at hæve på kontoen. Kassebeholdningen (ca. 800,-) ligger nu hos Pia. Vi diskuterede problemerne med at hæve penge fra foreningens bankkonto og besluttede at dette løses ved at lade kontoen stå i kassererens navn. Dette vil dog kræve en ændring i vedtægternes §21, jeg har derfor tilføjet dette som pkt. 8 i dagsorden.
Bestyrelsen vil opfordre til at kontingentet i fremtiden indbetales via netbank for de som ikke har betalt ved generalforsamlingen. Det til gøre det mindre besværlig at være kasserer. Vi indsamler e-mail adresser til generalforsamlingen, så evt. rykkere kan sendes.
Loppemarked: Det blev foreslået at arrangere loppemarked ved stadionhallen, det skal være gratis for beboerne, vi kunne annoncere i lokalaviserne m.v. og f.eks. tage 50,- for sælgere der ikke tilhører foreningen. Foreningen kunne tjene nogle penge ved at sælge te/kaffe/kage.
Eventuelt:
Her vil vi tage op bl.a. snerydning og fællesudstyr

Dato for næste bestyrelsesmøde (Pia står for tur) fastsættes efter generalforsamlingen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *