Bestyrelsesmøde d.10.06.2007

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Didier, Lonny, Øystein (referent)

1. Konstituering af bestyrelsen
Kasserer: Didier Tscherning (nr. 23), formand: Michael Nielsen (nr. 53), sekretær: Øystein Angen (nr. 25), medlemmer: Arne Foged Jensen (nr. 33) og Peter Toft (nr. 49). Suppleant: Lonny Malmstrøm (nr. 19).

2. Kontingent
6 parceller har endnu ikke betalt 200,- i kontingent. Ifølge vedtægterne skal dette betales senest i måned efter modtagelse af referat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen henstiller til at manglende kontingent betales til kassereren snarest.

3. Telt/gulv
Lonny checker med Jesper i nr. 17 om gulvet er blevet bestilt.
Det vil være hensigtsmæssigt at vi kan se på hjemmesiden hvilke dage teltet er bestilt. Øystein taler med Linda om det. Foreløbigt er telt/gulv reserveret d. 25/8 til nr. 17 og d. 8/9 til nr. 19.

4. Loppemarked
Vi blev enige om at satse på at afholde et loppemarked på parkeringspladsen ved Stadionhallen d. 25/5 2008. Det skal være gratis for grundejerforeningens beboere at deltage, men andre vil kunne være med mod betaling af et mindre beløb (25 eller 50 kroner). Michael undersøger med Stadion om dette er praktisk muligt. Senere skal vi annoncere dette i lokalpressen og med plakater.

5. Forudbetaling af ejendomsskat.
Vi vil følge op på Jespers initiativ (nr. 17) og tage sagen op med Fællesrepræsentationen for grundejerforeningerne. De skal have møde i september og dagsordensforslag skal være i hænde senest 1/8, vi bør tage sigte på at sende dette i løbet af juni. Lonny spørger Jesper, om han kan komme med et oplæg som bestyrelsen kan arbejde videre med.

6. Larm fra boldklubbens klubhus.
Dette opleves som et stort problem på dele af vejen. Vi sender et brev om sagen til boldklubbens bestyrelse med opfordring/krav om af festerne afsluttes senest klokken 2.00 og at musikanlægget skal skrues af når vinduer eller døre åbnes. Peter skriver forslag til brev fra bestyrelsen.

7. Larm i forbindelse med arbejde på græsarealerne.
Til tider starter arbejdet med græsslåmaskinerne og vandingsanlægget meget tidlig, noget der er til stor gene for beboerne. Vi sender et brev til Teknisk Forvaltning om sagen, Lonny laver et udkast til brev.

8. Svinget mod Lisbjergvej
Svinget er for smalt, problem for busser at komme frem, farligt for børn på cykel, hastigheden for høj, for lidt tid til at undvige… Vi skriver brev til Teknisk Forvaltning om problemet, og foreslår at der laves et bump før svinget for at sænke hastigheden. Michael skriver et udkast til brev.

Dette referat uddeles til alle beboere. Vi minder om at foreningen har en hjemmeside på www.elstedvej.dk (user: Stadion, Password: Elstedvej40).

Dato for næste bestyrelsesmøde: Søndag 23. september klokken 16.00 hos Arne (nr. 33)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *