Bestyrelsesmøde d.11.11.2007

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Øystein (referent). Anette (nr. 45) var tilstede under pkt. 1.

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Didier, Lonny, Øystein (referent)

1. Larm fra boldklubbens klubhus.
Der har været sendt henvendelser til blodklubben og kommunen angående dette problem. Kommunen har i brev af 9. august meddelt Boldklubben Rødovre, at kravene til brug af klublokalet skal skærpes pga. de gener larmen fra festerne har givet til beboerne på vejen: Antallet fester skal begrænset til et rimeligt omfang, musikanlæg skal ikke anvendes udendørs og musikken skal ophøre kl. 01.00 og klubhuset forlades senest 02.00.

2. Larm i forbindelse med arbejde på græsarealerne tidlig om morgenen.
Bestyrelsen har sendt brev til Teknisk Forvaltning om sagen og fået til svar, at vanding af græsarealerne tidligst skal startes klokken 7.00. Kommunen ønsker på sigt at få et automatisk vandingsanlæg.

3. Svinget mod Lisbjergvej
Bestyrelsen har sendt brev til Teknisk Forvaltning om sagen. Kommunen har svaret d. 11/7 og erkendt at svinget ikke har en optimal udformning. Grundejerforeningen anbefaler at Kommunen enten udvider vejen i svinget, men nok mere hensigtmæssigt udvider hastighedsforanstantningen så den fortsætter med et bump rundt svinget på Lisbjergvej. Der var ikke den store opbakning til de 2 fremsendte forslag fra kommunen i og med at de mente, at det var for stor en økonomisk omkostning. Men kommunen er enig i at der skal laves en løsning på problemet.
Vedr. ødelæggelserne i vejbelægningen i svinget, så har Michael haft fat i teknisk forvaltning for at oplyse dem om faren. Kommunen har givet tilsagn på at komme og reparere vejen. Men vi må nok erkende at de nok har glemt os. Michael følger op på begge punkter vedr. svinget (se også næste punkt).

4. I pressen har det været fremme at udvidelse af Stadionhallen kan føre til højere vandstand i området, hvilket vil forværre den i forvejen mangelfulde kloakering i området. Den planlagte asfaltering langs med fodboldarenaen vil sandsynligvis øge afrenningen til kloakkerne. Anette (nr. 45) har tilbudt sig at hjælpe bestyrelsen med at skrive en henvendelse til kommunen om problemet. Michael vil kontakte hende. Problemet med svinget vil kunne rejses overfor kommunen i samme forbindelse.

5. Forudbetaling af ejendomsskat.
Jespers (nr. 17) har lavet en skrivelse som bestyrelsen har sendt videre til Fællesrepræsentationen. Desværre var ingen fra foreningen til stede ved mødet, så vi ved ikke endnu om forslaget fik tilslutning og evt. bliver fulgt op på.

6. Loppemarked
Vi ønsker at afholde et loppemarked på parkeringspladsen ved Stadionhallen d. 25/5 2008. Michael undersøger med Stadion om dette er praktisk muligt.

7. Opbevaring af foreningens udstyr hos Lars og Linda (nr. 37). Didier køber nogle kasser vi kan opbevare udstyr i.

8. Kontingent
Kun en parcel har endnu ikke betalt 200,- i kontingent.

9. Grøn grundejerforening?
Didier foreslog at vi skulle arbejde for at gøre foreningen til en grøn forening og prøve at gøre en indsats for at tage vare på miljøet for os og de kommende generationer. Bestyrelsen var enige i at dette var en god ide, som vi vil arbejde med på de kommende møder og fremlægge på Generalforsamlingen til foråret. Tema kunne være vandforbrug, energiforbrug (skal vi reducere denne med 10% pr. år?), brug af brændeovn, ukrutsbekæmpelse, brug af konsulent…..
Vi blev enige om at vi på næste møde holder en brainstorm om dette. Vi sender input til Michael om dette før nytår.

Dato for næste bestyrelsesmøde: Søndag 10. februar klokken 13.00 hos Øystein (nr. 25)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *