Bestyrelsesmøde d.10.02.2008

Tilstede: Michael, Peter, Arne, Øystein (referent). Anette (nr. 45) var tilstede under pkt. 1.

1. Udvidelse af Stadionhallen.
Anette og Michael er ved at udforme et brev til kommunen for at fremskaffe oplysninger om det planlagte byggeri. Det foreligger ingen lokalplan for området, og brevet vil søge at afklare, om byggeriet er lokalplanpligtig – det vil bl.a. indebære, at det skal sendes i nabohøring. Det skal videre afklares hvordan byggeriet er relateret til fredningen af området og om kommunen har tænkt at søge evt. dispensationer i forbindelse med anlægsarbejdet. Det vil specielt spørges ind til hvordan byggeriet vil virke ind på kloakeringen i området. Brevet underskrives af Anette og Michael og sendes på vegne af bestyrelsen med kopi til denne.

2. Larm fra boldklubbens klubhus.
Der har ikke været nogen problemer med dette i den senere tid. Bestyrelsen har fået oplyst at Rødovre Kommune er ved at sælge klubhuset til Håndboldklubben og Floorball-klubben på hjørnet mellem Lisbjergvej og Rødovrevej. Rødovre Boldklub har på deres generalforsamling lige afvist at give disse grupper lov til at bruge deres lokaler i Stadion. Hvis disse grupper var flyttet til Stadion, kunne vi have frygtet, at larmen ville have tiltaget!

3. Svinget mod Lisbjergvej
Det er ikke sket noget med denne sag siden sidst. Michael vil sende en skrivelse til kommunen og kræve at det sker noget. Bestyrelsen foreslår, at svinget udvides således at en midterlinie kan opmærkes, samt at der anlægges et vejbump ovenfor nr. 55.

4. Forudbetaling af ejendomsskat.
Jespers (nr. 17) lavede sidste efterår en skrivelse som bestyrelsen sendte videre til Fællesrepræsentationen. Dette blev behandlet på deres møde d. 12/9-07. Ifølge referatet blev forslaget affærdiget af borgmester Erik Nielsen med disse ord: ”Rødovre Kommune ikke vil ændre grundskyldspromillen og heller ikke vil ændre terminerne for opkrævning af ejendomsskatten. Hvis terminerne bliver ændret fra 2 gange til 4 gangers opkrævning vil dette betyde en stigning i grundskyldspromillen.”

6. Loppemarked
Vi forventer at afholde et loppemarked på parkeringspladsen ved Stadionhallen d. 25/5 2008. Peter undersøger med Stadion om dette er praktisk muligt.

7. Opbevaring af foreningens udstyr hos Lars og Linda (nr. 37). Didier køber nogle kasser vi kan opbevare udstyr i.

8. Grøn grundejerforening.
Vi blev enige om at udskyde dette punkt til næste møde.

9. Fortov
DONG har lovet at ”dække huller, gendanne fortov og rydde op efter dig”. Øystein vil kontakte DONG for at høre hvornår dette skal ske.

10. Generalforsamling.
Generalforsamling bliver afholdt fredag d. 25. april klokken 19-21.
Øystein henter brochurer om kommunens ”Strategi 2007” til uddeling.

Dato for næste bestyrelsesmøde: Søndag 30. marts klokken 13.00 hos Lonny (nr. 19)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *