Brev til Teknisk forvaltning om Stationhallen!

Rødovre Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Plan og Byg,
Tæbyvej 77
2610 Rødovre.

Kære Plan og Byg.

I Kommuneplan 2006-18 er der under afsnittet om Lokalområdet Tinderhøj på kortbilaget vist en udviklingsmulighed i form af et areal foran den eksisterende Stationhal. Arealet kan bruges til en håndbold træningshal. På kommunes hjemmeside kan vi se, at der er modtaget tilbud på bygning af en håndbold træningshal. Desuden er der fra forskellige husejerne her på Elstedvej kommet oplysninger frem om, at bygning af træningshallen er nært forestående.

Ejendommene langs Elstedvej ligger jo umiddelbart over for den eksisterende hal. En yderligere udvidelse af halaktiviteterne vil naturligvis berører os meget. Vi er derfor meget interessetet i at få nogle oplysninger således, at vi kan undgår rygtedannelse og utrykhed på grund af uvidenhed.

Vi vil gerne bede jer om at oplyse os om følgende:

  • Hvor stor er den eksisterende hal? Hvor mange m2 etageareal skal der tilbygges?Vi vil gerne have en situationsplan, som viser den eksisterende hal og placeringen af den nye. Endvidere en specifikation af tilbygningens bygningsmæssige dimensioner.
  • I anser åbenbart haludvidelse for ikke at være lokalplanpligtig. Hvad er den planmæssige begrundelse for det?
  • Projektet behandles så udelukkende efter byggeloven. Vil der indgå dispensationer, som forudsætter naboorietering?
  • Hvordan er processen i forhold til den fredning, som ligger på de tilstødende arealer, forløbet? Betingelser, dispensation/fravigelse?
  • Udvidelsen afkaster jo en del parkeringspladser. Hvor skal de placeres? Vi vil gerne have en tegning, som viser den nærmere placering af parkeringspladserne.
  • Det skal foreslås, at en del af parkeringspladserne konverteres til cykelparkering. En meget stor del af brugerne af hallen bliver bragt og hentet i bil.
  • Hvis de krævede parkeringspladser skal etableres på eksisterende græsarealer vil det måske være en idé, hvis valget af belægning giver mulighed for, at regnevand kan sive ned i jorden. Som bekendt er vore kloakker ikke dimensioneret til at kunne klare store regnskyl. En yderligere “lukning” af jordoverfladen med f.eks. asfalt vil udsætte os genboere for øget risiko for yerligere oversvømmelser i kældrene

Med hensyn til oversvæmmelser i klædrene, så har omkring halvdelen af husene langs Elstedvej haft oversvømmelse i forbindelse med de 2 kraftige regnskyld i sommeren 2007. Vi må derfor have sikkerhed for, at en øget belastning af kloakkerne ikke betyder en øget risiko for oversvømmelser hos os. Vi ved, at Stadionhallen i dag har en vandpumpe kørende konstant for at holde grundvandet væk. Yderligere har en ejer på Elstedvej ved henvendelse til kommunen fået at vide, at udvidelsen af Stationenhallen ikke vil udlede mere vand, end det var tilfældet med den gamle skøjtehal. Men den udtalelse kan vist ikke være helt rigtig, da der jo er bygget mere end 100 boliger, hvor skøjtehallen lå – og flere kommer til! En løsning på kloakproblemerne er meget vigitig for os!

Vi ser frem til at høre fra jer, meget gerne inden den 25. april, hvor vi har generalforsamling i grundejerforeningen.

Venlig hilsen

Annette Hansen
Elstedvej 45

Formand
Michael Nielsen
Elstedvej 53.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *