Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.25.04.2008

Mødet blev holdt i Stadionhallen på Elstedvej.
De fremmødte repræsenterede følgende 18 parceller: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49 og 53.

Den udsendte dagsorden havde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2007
4. Valg til bestyrelsen
5. Evt. indkomne forslag
6. Budget og kontingent for 2008
7. Valg af festkomite
8. Afholdelse af årligt loppemarked
9. Grøn grundejerforening
10. Eventuelt

1. Herluf Breddam (nr. 29) blev valgt til ordstyrer.

2. Formandens beretning (Michael Nielsen nr. 53). Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner: Udvidelse af stadion, udformningen af svinget mod Lisbjergvej, problem med larm fra klubhuset, larm fra vandingsanlæg om morgenen og grøn grundejerforening (se pkt. 9). I det kommende år vil bestyrelsens hovedopgaver blive at få løst problemerne med svinget, følge op på planerne med nyt stadionbyggeri og kloakeringen i området, sørge for at genopretningen af fortovet bliver tilfredsstillende og måske specielt temaet Grøn grundejerforening. Generalforsamlingen tog formandens redegørelse til efterretning.
Vejen har fået to nye beboere: Inge og Flemming Thygesen i nr. 18, de blev ønsket velkommen.

 

3. Regnskab for 2007 var udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Alle medlemmer (undtagen nr. 31 som er til salg) har betalt kontingentet for 2007. Michael kunne oplyse at det budget der blev præsenteret for generalforsamlingen sidste år i forbindelse med køb af gulv til foreningens telt, ser ud til at holde meget godt. Foreningens beholdning var kr. 2.960,25. Regnskabet blev godkendt.

4. Tre medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten var på valg. Peter Toft (nr. 49) og Arne Foged Jensen (nr. 33) modtog genvalg. Lonny Malmstrøm (nr. 19) havde meddelt at hun ikke ønskede genvalg. Som ny suppleant blev Linda Jensen (nr. 37) valgt. Følgende medlemmer var ikke på valg i år: Didier Tscherning (nr. 23), Øystein Angen (nr. 25) og Michael Nielsen (nr. 53).

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Det blev vedtaget at kontingentet for 2008 skal være kr. 100,-. 18 parceller indbetalte kontingentet efter mødet. De resterende bedes indbetale kontingentet snarest mulig til Didier Tscherning (nr. 23). Der henvises til vedtægterne hvor der præciseres at kontingentet skal betales senest 1 måned efter modtagelse af dette referat. Det blev opfordret til at det fremover uddeles kvitteringer for betalt kontingent.

7. Festkomiteen består nu af: Jesper (nr. 17), Per (nr. 21), Annette og Henrik (nr. 45) og Miriam (nr. 51). Det blev bestemt at sommerfesten skal afholdes lørdag 23. august.

8. Loppemarked bliver afholdt søndag d. 25. maj mellem klokken 10 og 14 på pladsen foran Stadion. Peter (nr. 49) er tovholder for projektet. Det blev bestemt at det skal være gratis for foreningens medlemmer at være med, mens andre kan få et bord for kr. 50,- Kun 7 parceller signaliserede interesse for at deltage. Bestyrelsen udsender nærmere information i den nærmeste fremtid. Det vil også blive udsendt invitationer til Brabrandvej, opslag i nærområdet samt sørget for omtale i Rødovre Avis. Henrik (nr. 45) vil sørge for fadølsanlæg, Rita (nr. 47) vil sælge kager mv. fra foreningens bord, Lonny (nr. 19) og Linda (nr. 37) vil bage kager.

9. Grøn grundejerforening.
Didier (nr. 23) præsenterede bestyrelsens planer om at arbejde for at grundejerforeningen bliver en “Grøn grundejerforening”. Udgangspunktet er at vi kan gøre noget for miljøet i vores nærområde, som vi og vores børn vil have glæde af. I disse tider er det meget fokus på den globale opvarmning, og at vi skal tage vare på vores fælles fremtid – og dette arbejde kan vi bidrage til – også på det helt lokale plan. Desuden er det også sund fornuft på kort sigt at engagere sig i dette, da det også vil være til gavn for medlemmernes økonomi. Forslaget medførte en ivrig og engageret diskussion. Brug af brændeovn kan være en miljøsynder, hvis man ikke sørger for at brændet er af tilstrækkelig god kvalitet. Vi kan endvidere spare miljøet for unødig CO2-belastning (og vores tegnebog) ved at spare energi: isolere huset, skifte vinduer, udskifte forældet udstyr, skifte cirkulationspumper, bruge sparepærer og elspareskinner – idéerne er mange. Bestyrelsen kunne med tiden godt tænke sig at markedsføre os som den første “Grønne grundejerforening” overfor kommunen – måske kan dette give foreningen visse fordele på sigt. Didier har været i kontakt med et jysk energiselskab, der har tilbudt at komme og lave en gratis energigennemgang af husene i foreningen. Mere information om dette kommer senere. Rødovre Kommunes “Strategi 2007” og informationsseddel om “Et grønnere Rødovre” blev delt ud.
Generalforsamlingen gav tilslutning til at bestyrelsen skal arbejde videre med dette initiativ.

10. Eventuelt.
* Mange beboere føler sig generet af vejens katte der besørger på upassende steder i haverne. Emnet gav ophav til en ivrig debat, dog uden at nogen kunne komme med forslag, der kan løse problemet.
* Hundeluftning. Det er til stor gene at mange benytter fodboldbanerne til hundeluftning og hundetoilet. Bestyrelsen blev opfordret til at se på dette problem og evt. henvende sig til Stadionhallen og kommunen for at finde en løsning.
* Der har været mange problemer med indbrud på vejen i den seneste tid. Beboerne blev opfordret til at holde øje med hinandens huse og registrere hvis der var mistænkelige personer og køretøjer i området.
* Husk at foreningen har hjemmeside på www.elstedvej.dk hvor I kan finde referater fra bestyrelsesmøder mv.
Jesper (nr. 19) er “webmaster”.

Øystein Angen
Sekretær

Michael Nielsen
Formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *