Bestyrelsesmøde d.31.08.2008

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stadion 31. august 2008
Tilstede: Michael, Peter, Arne, Linda, Øystein (referent).

1. Vejfest.
Vejfesten blev aflyst sidste uge pga. regn. Bestyrelsen er blevet opfordret til at arrangere en ny fest i år i klubhuset ved boule-banerne. Peter tager kontakt med kommunen/klubben og undersøger om det er muligt at leje det. Bestyrelsen vil dog overlade det til festkomiteen evt. at arrangere en ny fest.

2. Loppemarked
Årets arrangement var meget vellykket med 17 boder og et overskud på ca. 600,-. Vi blev enige om at arrangere et nyt loppemarked næste år søndag d. 24. maj fra 11-16.
Peter undersøger med Stadion om denne dato er passende.
Linda og Peter vil lave en “manual” for loppemarkedet med erfaringerne fra i år, så det bliver nemmere at arrangere det næste år: Vi bør annoncere det meget tidligere, helst allerede før jul. Loppemarkedet bør holdes på parkeringspladsen. Deltagelse bør fortsat være gratis for medlemmerne, og vi bør tage højere priser for boderne for udefrakommende, f. eks. 50/75 kr. pr. bord (max 2 meter). Vi bør kunne tjene noget mere hvis vi ikke serverer øl fra anker. Vi løb tom for kage og sodavand i år.

3. Hundeluftning
Peter kontakter Flemming Hansen i Vej & Park i RK angående skiltning og evt. opsætning af stativ med hundeposer.

4. Katte på vejen
Dette blev diskuteret på generalforsamlingen og bestyrelsen tog emnet op. Beboerne har selvfølgelig ret til at holde kæledyr, men samtidigt skulle vi gerne om muligt tage hensyn til de som bliver generet af andre kattes efterladenskaber. Opdragelse af katte er ikke så nemt, men kan gøres med en lille indsats. Hvad med at lave et lille kattetoilet i egen have med sand og træne katten til at besørge der? (Linda vil gerne formidle sine gode erfaringer med dette !)

5. Kontingent
1 parcel mangler fortsat at betale kontingent for 2008.

6. Evt.
Der holdes møde i Fællesrepræsentationen for Grundejerforeningerne på Rødovregård d. 23/9.

Næste bestyrelsesmøde: søndag 16. november klokken 13-15 hos Arne (nr. 33).

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *