Bestyrelsesmøde d.18.08.2009

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 18. august 2009
Tilstede: Linda, Peter, Per, Øystein (referent).

1. Fællesrepræsentationen.
Der afholdes møde i Fællesrepræsentationen for grundejerforeningerne d. 19. september kl. 19.00 på Rødovregård. Vi blev enige om, at vi ikke har forslag til dagsorden.
Linda meddeler Fællesrepræsentationen af hun er formand. Vi afventer dagsorden for mødet og vurderer om en eller flere fra bestyrelsen evt. skal deltage.

2. Brev til kommunen.
Det er igen et problem, at vanding af græsbanerne starter meget tidlig om morgenen. I et brev fra 2007 lovede kommunen at vandingen tidligst ville starte klokken 7.00 om morgenen.
Videre er det igen et problem i enkelte af husene med generende larm fra vandrørene. Bestyrelsen har tidligere været i kontakt med kommunen angående dette. Endelig er det fortsat et problem, at kloakeringen i svinget mod Lisbjergvej ikke fungerer. Linda skriver et brev til kommunen om disse tre forhold.

3. Udlejning af telt
Linda henstillede til at de der skal leje teltet henter og afleverer dette i tidsrummet 10.00-20.00.
Bestyrelsen blev videre enige om at sænke prisen for leje af teltet, vi håber at dette fører til at endnu flere vil benytte muligheden til at leje det. Prisen bliver fremover 200,- for leje af teltet og 300,- for leje af gulvet.

4. Eventuelt
Loppemarkedet fik et underskud på 294,75, hovedsageligt fordi der blev indkøbt for meget øl og vand. Øl og vand sælges til vejfesten d. 29. august for henholdsvis 4 og 3 kroner. Efter festen kan de beboere, der måtte være interesseret, købe de resterende øl og vand til samme pris så vi slipper at brænde inde med drikkevarerne.
Vi regner med at referatet fra generalforsamlingen i april omdeles i løbet af den kommende uge.

Næste møde: Onsdag d. 4. november klokken 20.00-21.00 hos Per (nr. 21).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *