Bestyrelsesmøde d.16.12.2009

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 16. december 2009
Tilstede: Linda, Peter, Per, Arne, Didier, Øystein (referent).

1. Fællesrepræsentationen.
Vi modtog ikke dagsorden til mødet i Fællesrepræsentationen for grundejerforeningerne d. 19. september. Ingen fra bestyrelsen deltog.

2. Brev til kommunen.
Bestyrelsen sendte brev til kommunen d. 29/9, fik svar d. 13/10 og sendte nyt brev til kommunen d. 21/10. Vi har ikke modtaget svar fra kommunen på vores sidste brev. Linda vil følge op på sagerne: Vanding af græsbanerne starter meget tidlig om morgenen og kloakeringen i svinget mod Lisbjergvej fungerer ikke.

3. Sommerfest.
Vi gik 100,- i underskud ved salg af øl/vand, hvilket desværre må betyde at ikke alle har betalt for det de har forsynet sig med. Det var i år for få arrangører til sommerfesten, festkomiteen bør bestå af mindst 6 personer. Vi tager dette op på generalforsamlingen og opfordrer beboerne til i større grad at give en hånd med.
5. Henvendelse fra Nordjysk Elhandel.
De vil gerne komme og holde en halv times foredrag for os om elbesparelser. Bestyrelsen vil gerne invitere dem til Generalforsamlingen. Linda tager kontakt.
6. Netbank.
Didier er ved at få lavet en netbank for foreningen. Denne skal benyttes til betaling for teltleje samtidigt med bestillingen, til fremtidige kontingentbetalinger mv.
7. Hastighedsbegrænsning på vejen.
Vi har nu kun en vejledende hastighedsbegrænsning, bestyrelsen ønsker at dette skal ændres til et påbud. Linda checker i vores arkiv om det står noget om, hvorfor det ikke blev lavet som et påbud i første omgang.
8. Generalforsamling.
Vi holder generalforsamling fredag d. 23. april klokken 19 i klubhuset. Peter bestiller.
9. Eventuelt.
Nr. 31 er blevet solgt og de nye beboere flytter ind ved nytår. Linda køber en gave og ønsker dem velkommen på vegne af bestyrelsen. Linda registrerer navne, alder på børn, telefon og e-mail adresse. Hun giver dem også en kopi af vedtægterne.

Næste møde: Søndag d. 7. marts klokken 18.30-20.00 hos Didier (nr. 23).