Bestyrelsesmøde d.19.09.2010

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 19. september 2010

Tilstede: Linda, Henrik Per, Peter, Øystein (referent).

1. Konstituering af bestyrelsen

Fordeling af tillidsposter i bestyrelsen (vi glemte dette sidste gang):

Formand: Linda (nr. 37)

Sekretær: Øystein (nr. 25)

Kasserer: Henrik (nr. 45)

2. Bankkonto

Foreningen har en netbankkonto hvor alle foreningens likvide midler skal placeres.

Kontonummer: 1551 10661927

Denne skal i fremtiden benyttes til alle pengeoverførsler til og fra foreningen.

For fremtiden skal teltlejen indbetales på kontoen i forbindelse med bestillingen.

3. Benyttelse af Stadionhallen til fester

Bestyrelsen vil bede håndbold- og fodboldklubben om, at vi bliver orienteret på forhånd, hvis der planlægges større arrangementer i hallen hvor vi kan forvente larm og musik til efter klokken 23.00.

Vi vil oprette en fælles mailadresse for bestyrelsen, som evt. videresendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

4. Hjemmeside

En ny hjemmeside er undervejs. Vi skal have opdateret teksten flere steder. Linda kontakter Arne om at få en beskrivelse af vejforeningens historie.

5. Vand i kældere

Bestyrelsen vil kontakte kommunen vedr. problemerne med vand i kældrene på vejen.

Til det har vi brug for at blive informeret om omfanget af vandskaderne i august. Øystein skriver mail/brev til samtlige beboere for at få oplyst hvor meget vand de fik ind i kældrene d. 14. august og om hvor vandet kom fra (kloakvand, regnvand).

6. Eventuelt

Nr. 55 har fået nye beboere, Carsten Schneider og Bente Buus Schneider. Linda vil købe gave og ønske dem velkommen på vegne af bestyrelsen, samt registrere telefon, mail og evt. børn.

Næste møde onsdag d. 24. november klokken 20.00 hos Øystein (nr. 25)