Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.08.04.2011

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 8. april 2011

Generalforsamlingen blev afholdt hjemme hos Gerda og Frede i nr. 15.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 17, 20, 21, 25, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53 og 55.
Ni parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.         Valg af ordstyrer.

2.         Formandens beretning.

3.         Regnskab for 2010.

4.         Valg af bestyrelse.

5.         Budget for 2011.

6.         Valg af festkomite og dato for sommerfest.

7.         Evt. indkomne forslag.

8.         Eventuelt.

 

1. Jesper Nørregaard (nr. 17) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 55: Bente Buus Schneider og Claus Schneider med 2 børn, de blev ønsket velkommen.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner: Udformningen af svinget mod Lisbjergvej, indkørsel til den nyanlagte parkeringsplads samt kloakeringen på vejen.

Bestyrelsen har sendt er mængde e-mails og breve til kommunen.

Fællesrepræsentationen for Grundejerforeningerne vil gerne hjælpe os med at påvirke kommunen i forbindelse med kloakeringsproblemerne på vejen.

Indkørslen til den nyanlagte parkeringsplads vil nu blive renoveret og vi forventer, at kommunen snart gør noget med svinget mod Lisbjergvej.

Bestyrelsen har været i kontakt med boldklubben ang. larm fra klubhuset og vil arbejde videre med dette.

Bestyrelsen har fået en velfungerende ordning med en netbank til foreningens likvide midler.

En ny hjemmeside er under etablering (af Jesper i nr. 19).

Foreningen vil indkøbe et nyt telt samt to pavilloner til foreningen.

3. Et revideret regnskab blev uddelt under mødet. Foreningen har pr. 1. april 2011 en beholdning på 6.542,95.

Sidste års vejfest havde et lille underskud på 180 kroner.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg til bestyrelsen.

Linda Jensen (Nr. 37) og Øystein Angen (nr. 25) blev genvalgt. To nye medlemmer til bestyrelsen blev valgt: Claus Schneider (nr. 55) og Per Jensen (nr. 21). Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt til suppleant.

Peter Toft (nr. 49), der ikke ønskede at genopstille, blev takket for sin langvarige indsats i bestyrelsen.

5. Kontingent for 2011 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0,- Fredes forslag om at øge kontingentet med 50 % fik ligeledes almen tilslutning.

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 27/8.

Festkomite: Jesper (nr. 17), Lars (nr. 20) og Anders (nr. 29).

7. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen blev opfordret til at se på kravet om at vi skal opsætte postkasser ud til vejen, og eventuelt indhente tilbud fra en entreprenør.

Nyt om jordomsejlingen for de tidligere beboere i nr. 55 Eva og Lars kan ses på www.ss-luna.com

Der har været mange tyverier på vejen i de seneste måneder. Mange beboere har fået installeret alarm. Dette gav mange forslag om hvordan vi kan sikre vores boliger: Klistermærker til dørene (hvad enten man har alarm eller ikke), alarmselskaber, tavs alarm med opringning til mobiltelefoner, anskaffe nøglelås også på indersiden af dørene mv.

Vi blev enige om, at hvis vi får mistanke om indbrud hos en beboer, så skal vi ringe til dennes mobilnummer (mobilnumre skal derfor opføres på beboerlisten).
Ændringer sendes til Øystein (oang@vet.dtu.dk).

Vi blev enige om at vedtægterne § 2 kan justeres så det nu fremgår at foreningen består af 24 parceller (efter opdeling af nr. 18 i to parceller).
Rødovre 11. april 2011

Øystein Angen                                    Linda Jensen

Sekretær                                              Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *