Bestyrelsesmøde d.09.09.2011

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 9. september 2011

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Claus, Øystein (referent).

 

1. Defekt udstyr

Foreningens ene pavillon er gået i stykker. Bestyrelsen var enig om at skader på udlejet udstyr, der må antages at skyldes slitage, dækkes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal kontaktes straks, hvis noget går i stykker.

2. Postkasser

De, der ikke allerede har postkasser ude ved vejen, skal sætte disse op inden 1. januar.

Pælespader findes i nr. 45 og 55.

Pælebor findes i nr. 33 og 53.

4. Støtte til anlæggelse af faskiner?

Det kan søges støtte fra kommunen til at lede regnvand væk fra kloakkerne til faskiner i haverne. Andre kommuner har givet økonomisk støtte til dette.

Henrik vil prøve at få et prisoverslag på dette.

5. Brev til kommunen vedr. vejen

Claus (nr. 55) og Michael (nr. 53) har deltaget i et møde med kommunen. Svinget bliver udbedret ti foråret efter at byggeriet på Broparken er afsluttet. Claus laver et notat fra mødet.

6. Eventuelt

Servitutter for vejen. Claus sender et scan.

 

Næste møde: Onsdag d. 9. november klokken 20.00 hos Linda (nr. 37).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *