Bestyrelsesmøde d.29.02.2012

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 29. februar 2012

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Peder, Øystein (referent).

1. Fællesrepræsentationen for Grundejerforeninger i Rødovre

Linda deltog i Fællesrepræsentationens årsmøde d. 28/2 (som foreningen betaler 91,- til hvert år).

En ny trafikhandlingsplan for Rødovre er i støbeskeen, denne skal studeres nøje når den kommer!

2. Affaldssortering

Henrik og Linda deltog i orienteringsmøde med kommunen d. 5/1 om den nye affaldsordning. Henrik har meldt sig til en forsøgsordning i år. Fra 2013 vil ordningen blive obligatorisk for alle. Der vil uddeles 3 beholdere pr. husstand til sortering af affald. Dette vil koste husejerne 280 kroner ekstra pr. år. Linda vil kontakte Thomas Jørgensen i Teknisk forvaltning og invitere ham til at fortælle om den nye ordning til foreningens generalforsamling.

 

3. Generalforsamling

Afholdes d. 20. april i klubhuset på Jyllingevej 128.

Peder og Henrik er begge på valg og genopstiller.

Per bestiller lokalet og får fat på en nøgle.

Peder spørger Lars, om han kan skaffe noget øl.

Per køber chips, cola og kagetallerkner.

 

4. Eventuelt

Linda skriver brev til Teknisk Forvaltning vedrørende de høje kantsten ved indkørslen fra Rødovrevej til Elstedvej.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *