Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.20.04.2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 20. april 2012

 

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset, Rødovrevej 128.

De fremmødte repræsenterede følgende 11 parceller: 15, 18, 20, 21, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 45 og 51. 13 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab for 2011.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Budget for 2012.
  6. Valg af festkomite og dato for sommerfest.
  7. Evt. indkomne forslag.
  8. Orientering om kommunens nye affaldsordning
  9. Eventuelt.

1. Flemming Thygesen (nr. 18) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 23: Mette Louise Pedersen og Carsten Skjødt samt nye lejere i nummer 55: Lars Bo Kirk og Lillian Nielsen.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner:

Reparation af svinget mod Lisbjergvej, flytning af 30 km skiltet, parkering ved Broparken samt kloakeringen på vejen.

Bestyrelsen har sendt er mængde e-mails og breve til kommunen.

Der kommer en ny trafikhandlingsplan i løbet af foråret, som bør studeres nøje af alle.

Fællesrepræsentationen for Grundejerforeningerne vil gerne hjælpe os med at påvirke kommunen i forbindelse med kloakeringsproblemerne på vejen.

Kommunen vil reparere svinget mod Lisbjergvej når anlægsarbejdet på Rødovrevej er afsluttet.

Foreningen har indkøbt to pavilloner til foreningen.

 

3. Et revideret regnskab blev uddelt under mødet. Foreningen havde pr. 1. april 2012 en beholdning på 2.195,50. Vi havde sidste år et underskud på 4.347,45. Dette skyldes hovedsageligt et stort underskud i forbindelse med vejfesten (underskud på ølsalg og leje af hoppeborg) samt at det ikke havde været lejeindtægter på teltet i 2011.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4. Valg til bestyrelsen.

Henrik Brems (nr. 45) og Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev genvalgt til bestyrelsen. Anders Gaarsted Madsen (nr. 31) blev valgt til suppleant.

 

5. Kontingent for 2011 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927.

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet!

 

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 25/8.

Festkomite: Jesper (nr. 17), Lars (nr. 20), Per (nr. 21) og Anders (nr. 31).

 

7. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 

8. Henrik orienterede om kommunens fremtidige affaldsordning. En nærmere beskrivelse vedhæftes referatet og findes på foreningens hjemmeside www.elstedvej.dk.

 

9. Eventuelt

Det var fremsendt et forslag om at Generalforsamlingen holdes på en anden ugedag end fredag. Det var bred enighed om at dette vil være en fordel og bestyrelsen vil sørge for at efterkomme dette fremadrettet.

 

Rødovre 21. april 2012

 

 

Øystein Angen                                                              Linda Jensen

Sekretær                                                                         Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *