Arkiv for marts, 2014

Bestyrelsesmøde 16. marts 2014

Tilstede: Linda, Henrik, Peder, Lene, Per, Øystein (referent).

1. Generalforsamling

Vi aftalte at generalforsamlingen afholdes mandag 5. maj (det var meget vanskeligt at finde passende dage i april pga. påsken). Per køber øl/vand.

2. Svinget mellem Lisbjergvej og Elstedvej

Endnu intet nyt om hvornår arbejdet skal påbegyndes. Kloakrørene i svinget skal lægges om. Det er observert rotter omkring afløbsristen. Linda skriver brev til kommunen om dette.

3. Ejendomsvurdering

Lene har undersøgt vurderinger på grunde og ejendomme på vejen. Der er ingen ejendomme, der skiller seg ud i vurderingerne. Salgspriser fra de sidste 10-20 år kan ses på www.boliga.dk.

4. Kunststofbane

Der anlægges ny løbebane på stadion, som skal være færdig i august 2014. Det er endnu ikke afklaret hvordan belysning af banen bliver.

5. Telt

Et nyt telt indkøbes i løbet af foråret. Per vil se efter tilbud på dette.

Næste møde (hos Øystein) aftales efter generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2014

Tilstede: Henrik, Peder, Lene, Per (referent).

1. Svinget

Peder og Henrik har været til møde med kommunen angående svinget Elstedvej / Lisbjergvej. Begge parter kom med ideer og betragtninger til renovering af svinget. Kommunen vender tilbage med en handlingsplan, Peder / Henrik følger op på svar inden vores generalforsamling.

2. Ejendomsvurdering

Lene forsøger at danne sig et overblik over vejens vurderinger på grunde og ejendomme. Er der en nogle ting der stritter ud her?

3. Kunststofbane

Der anlægges ny løbebane på stadion i løbet af 2014. Vi er ikke klar over om anlægsarbejdet også omhandler belysning af banen. Peder kontakter Flemming Østergaard for svar.

Næste møde. -Intet aftalt

Øystein melder tilbage med datoer for nyt møde som skal afholdes inden generalforsamlingen.