Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 27. april 2015

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen.

De fremmødte repræsenterede følgende 13 parceller: 15, 17, 19, 21, 25, 33, 37, 39, 43, 45, 49, 51 og 55. 11 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.            Valg af ordstyrer.

2.            Formandens beretning.

3.            Regnskab for 2014.

4.            Valg af bestyrelse.

5.            Budget for 2015.

6.            Valg af festkomite til sommerfest.

7.            Evt. indkomne forslag.

8.            Eventuelt.

 

1. Jesper Nørregaard (nr. 17) blev valgt.

 

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37). Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med:

Hegn ved boldbanen: Fjernes når arbejdet er afsluttet. Kommunen sætter ikke nyt op.
Teltposer til nyt telt og elastikker til det gamle telt er indkøbt.
Svinget mod Lisbjergvej: Bestyrelsen har haft mange møder med kommunen og sendt adskillige emails. Kommunikationen med kommunen har været vanskeliggjordt af at kontaktpersonerne i kommunen ikke længere er ansat. Kommunen er alene indstillet på at lave en midlertidig løsning nu. Vejarbejdet på Lisbjergvej er først budgetteret med 500.000 i 2016-2019.
Bestyrelsen forsætter med at påvirke kommunen for at sikre de bløde traffikanter.

Spildevandsplan: Indsigelse er sendt til kommunen. Husene i nordenden av vejen (43 til 55) får ikke tilskud til at anlægge faskiner.
Parkering på vejen: Vi har bedt om at få sat et parkeringforbudt-skilt op ved svinget v/fodboldbanen.
3. Foreningen har pr. 13/4-2015 en beholdning på kr. 2823,83. Der var sidste år et underskud på 3200,48. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4. Lene Fauerby (nr. 41) og Peter Toft (nr. 49) blev valgt til bestyrelsen. Øystein Angen (nr. 25) blev genvalgt til bestyrelsen. Jesper Hansen (nr. 19) blev valgt til suppleant. Generalforsamlingen takkede Linda Jensen og Per Kiel Jensen for indsatsen i bestyrelsen.

 

5. Kontingent for 2014 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927. Kontohaver: Grundejerforeningen Stadion

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet!

 

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 29/8.

Festkomite: Jesper (19), Lars (nr. 20) og Anders (nr. 31).

 

7. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 

8. Stadion bliver officielt indviet d. 31/5 og vejens beboere kan forvente at modtage en indbydelse.

Der bliver monteret en kontakt som kan tænde lyset på Stadion for ½ time af gangen. Lyset slås fra klokken 22.00.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 19.35.