Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. januar 2016

Tilstede: Peder, Peter, Jesper, Henrik, Øystein (referent).

  1. Svinget mod Lisbjergvej

Rødovre Kommune har ikke afsat penge til at udbedre svinget i budget 2016. Rødovre Kommune har endnu ikke svaret på vores henvendelser om dette. Vi talte om at skrue ned for ambitionsniveauet og i første omgang bede om, at svinget bliver asfalteret.

  1. Svinget mod syd, parkering

Det virker som om, at der er færre biler, der parkerer i svinget nu end tidligere.

  1. Henvendelse fra Elstedvej nr. 12

Nr. 12 har spurgt om lov til at være med til sommerfesten (hvem fik denne henvendelsen?). Henrik beregner en gæstepris, og vi inviterer resten af Elstedvej med til årets sommerfest.

  1. Hjemmesiden

Henrik har lagt kommunens tømningskalender for affald på hjemmesiden. Muligheden for at lægge en tæller på hjemmesiden for at se, hvor tit beboerne besøger hjemmesiden, blev drøftet.

  1. Eventuelt.

Kassebeholdningen er på ca. kr. 3200. 6 husstande mangler at betale kontingent for 2015.

Lyset på løbebanerne fungerer meget fint. Annette Hansen (nr. 45) har sendt et brev til kommunen med ros for anlægget.

Det er planlagt at lægge kunstbelægning på fodboldgrusbanen i 2016.

Der skal bygges en ny musikskole, der skal stå færdig i 2017.

   6.   Generalforsamling

Vi holder generalforsamling torsdag d. 14. april klokken 19 i Stadionhallen. Peder bestiller lokale.

Næste møde afholdes mandag d. 14. marts 2016 klokken 19.00 hos Øystein i nr. 25.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *