Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 14. marts 2016

Tilstede: Peder, Peter, Lene, Henrik, Øystein (referent).

  1. Svinget mod Lisbjergvej

Der vil kun blive lagt asfalt i svinget i løbet af 2016. Bestyrelsen vil fortsætte bestræbelserne på at få Rødovre Kommune til at finde en mere trafiksikker og varig løsning.

  1. Vandingsanlæg på fodboldbanen.

Der er planer om at etablere et vandingsanlæg på opvisningsbanen.

  1. Opmagasinering af teltet

Øystein kan have foreningens telt liggende i sit skur frem til efteråret, men har ikke plads når havemøblerne skal sættes ind igen. Vi vil tage dette op på generalforsamlingen. En mulig løsning kunne være at søge om at lave en tilbygning til gartnerskuret i nordenden af vejen, alternativt købe og opstille en lille container. Henrik vil prøve at finde en kontaktperson vi kan forhandle med.

4.  Generalforsamling.

Vi holder generalforsamling torsdag d. 14. april klokken 19 i Stadionhallen. Peder har bestilt lokale.

2 husstande mangler at betale kontingent.

Kontingentet for 2016 bestemmes på generalforsamlingen og vil afhænge af årsregnskabet.

Henrik og Peder er på valg. Vi vil opfordre interesserede til at stille op til bestyrelsen.

Dato for sommerfesten er fastsat til lørdag d. 27. august.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 7/4.

Øystein laver indkaldelse til generalforsamlingen og omdeler denne i starten af uge 13.

Henrik omdeler regnskabet, når det er afsluttet og revideret.

  1. Eventuelt

Henrik har lavet en oversigt over login-info til domene, hjemmeside og mailkonto.

Bestyrelsen har fået en ny fælles mailkonto:

gfstadion@gmail.com

Øystein administrerer reservationer af foreningens telt og lægger disse på hjemmesiden.

Næste møde med den nye bestyrelse aftales efter generalforsamlingen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *