Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 14. april 2016

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 20, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 og 55. 9 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for 2015.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2016.
 6. Valg af festkomite til sommerfest.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
 1. Peter Toft (nr. 49) blev valgt.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51). Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med:

Vejen: Bestyrelsen har haft mange møder med kommunen. Kommunen vil lægge ny asfalt på hele vejen. Det er usikkert hvornår svinget bliver ændret, det kommer måske på kommunens budget i 2017.
Der er sat et parkeringforbudt-skilt op ved svinget i nordenden af vejen, men det har ikke haft stor effekt på bilisternes parkeringsadfærd.

Stadion: Der er anlagt lys på Stadion i 2016 og kommunen er ved at anlægge vandingsanlæg. Der planlægges videre at anlægge en fitnessbane og lægge kunstgræs på grusbanen.

Foreningens telt: Linda og Lars er ved at flytte og teltet mangler et nyt sted at bo, det opbevares midlertidigt i nr. 25. De der giver nyt hjem til teltet vil kunne benytte det uden betaling.

 1. Foreningen har pr. 13/4-2015 en beholdning på kr. 3611,78. Der var sidste år et overskud på kr. 1537,95. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 1. Henrik Brems (nr. 45) og Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev genvalgt til bestyrelsen. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2014 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927. Kontohaver: Grundejerforeningen Stadion

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet.

 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 27/8.

Festkomite: Jesper (19), Lars (nr. 20) og Anders (nr. 31).

 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Foreningens telt kan opbevares i nr. 25 frem til oktober. Derefter vil teltet opbevares over vinteren i nr. 51. Et endeligt opbevaringssted for teltet er endnu ikke fundet.

Beboerne i Elstedvej 12 har anmodet om at kunne deltage i foreningens sommerfest. Det var ingen indsigelser mod dette, forudsat at de betaler en ikkesubsidieret pris for at deltage.

Det er observeret rotter i svinget mod Lisbjergvej. Dette er meldt til kommunen, og de har konstateret hul i et kloakrør.

Bestyrelsen blev anmodet om at arbejde for at vejens midterstribe bliver opmærket.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 19.45.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *