Generalforsamling i grundejerforeningen d. 25. april 2017

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51 og 55. Bestyrelsen havde desuden modtaget fuldmagt fra nr. 31 og 35 til at stemme for de foreslåede ændringer i vedtægterne (pkt. 6).

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for 2016.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2017.
 6. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Valg af festkomite til sommerfest.
 9. Eventuelt.
 1. Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51). Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med:

Vejen: Til trods for mange henvendelser til kommunen er det fortsat uafklaret, hvad der skal ske med svinget mod Lisbjergvej. Kommunen vil lave nye afmærkninger i vejbanen.

Foreningens telt: Louise og Rasmus i nr. 37 opbevarer nu foreningens telt og pavilloner i deres krybekælder.

 1. Foreningen har pr. 8/4-2017 en beholdning på kr. 7778,23. Der var sidste år et overskud på kr. 4116,45. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Bestyrelsen blev opfordret til at finde gode formål at bruge pengene til.

 

 1. Øystein Angen (nr. 25), Lene Fauerby (nr. 41) og Peter Toft (nr. 49) blev genvalgt til bestyrelsen. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2017 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0.
 1. Bestyrelsens forslag om ny §17 i vedtægterne blev enstemmig vedtaget.
 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 26/8.

Festkomite: Jesper (19), Lars (nr. 20) og Anders (nr. 31).

Vi vil også invitere de nærmeste naboejendommer til vejfesten (de skal betale en ikke-subsidieret pris for deltagelsen).

Vi kan ikke længere hente strøm fra Stadionhallen til vejfesten. Festkomiteen må finde et egnet sted, hvor der er tilgang til strøm.

 1. Angående larm i vandrørene pga. vandingsanlægget: Dette har været diskuteret i mange år, men måske er årsagen en manglende kontraventil i vandingsanlæggets vandmåler. Denne vil kommunen nu udskifte.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 19.40.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *