Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 13. september 2017

Tilstede: Peder, Peter, Lene, Claus, Øystein (referent).

1. Vejfest

Der var et underskud på årets vejfest på kr. 2.871,-, som dækkes af foreningens beholdning.

 2. Ny pavillon

En af foreningens pavilloner er ødelagt og en ny skal derfor købes.

Bestyrelsen ser efter aktuelle tilbud på en pavillon.

3. Forskelligt om vejen

Vi savner lys på cykelstien til Jyllingevej. Peder tager kontakt til Rødovre kommune.

Der burde også anlægges lys på cykelstien bag Stadion om til Slottsherrensvej.

Opmærkningen med striber på vejen er ikke afsluttet endnu.

I perioder køres der race på parkeringspladsen foran Stadion. Vi diskuterede om vi burde tage initiativ til at få anlagt dump på parkeringspladsen for at stoppe dette.

4. Hjemmesiden

Bliver hjemmesiden brugt? Øystein undersøger om vi kan få lagt en tæller ind på siden.

Måske ville en Facebookside være mere praktisk og blive mere brugt. Dette tages op på generalforsamlingen.

5. Vejfest 2018

Bestyrelsen vil foreslå for generalforsamlingen, at vejfesten afholdes lørdag d. 18. august 2018.

6. Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes onsdag d. 18. april klokken 19.30..

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 7. marts 2018 klokken 20.00 hos Lene (nr. 41)