Kategori: Ikke kategoriseret

Referat fra Generalforsamlingen d. 18. april 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen klokken 19.30.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 17, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 og 55.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for året 2017-2018.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2018-2019.
 6. Valg af festkomite til sommerfesten.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Facebookgruppe for foreningen
 9. Eventuelt.
 1. Jesper Nørregaard (nr. 17) blev valgt.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 4 møder og arbejdet med:

 • Sommerfesten
 • Lys på cykelsti bag Stadionhallen. Dette er kompliceret af kommunegrænse, kommunalplan og fredningsbestemmelser. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
 • Kommunalplanen: Vandværket lukker for vandboring pga kemikalier i vandet. Kan få betydning for grundvandniveauet.

Der er bevilget 12,7 millioner til nye omklædningsrum i hallen, der er problemer med fundamentet.

 1. Foreningen har pr. 8/4-2017 en beholdning på kr. 4855,23. Der var sidste år et overskud på kr. 2685,-. Vejfesten gav et underskud på 2871,-. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 1. Henrik Brems (nr. 45) og Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev genvalgt til bestyrelsen. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2017 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100. Beløbet bedes indbetalt på MobilePay 26360224 (husk at angive husnummer) eller direkte til Henrik Brems (nr. 45).
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 1/9.

Festkomite: Jesper (19), Lars (nr. 20), Carsten (nr. 23), Anders (nr. 31) og Rasmus (nr. 37).

Jens Christian (ny beboer i nr. 16) har tilkendegivet, at han ønsker at være med.

 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Der er oprettet en Facebook-gruppe for foreningen som supplement til hjemmesiden. Claus (nr. 55) udsender invitationer til beboerne pr. mail.
 1. Eventuelt.

Bjarne (nr. 43) kunne fortælle om problemer med høj lyd fra mobile musikanlæg på den nye fodboldbane, der generer naboer i området.

Ved problemer bør vi sende en mail til kommunen med cc til Peder (nr. 51), evt. sende en besked på Facebook, så bestyrelsen kan vurdere omfanget af problemet.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 20.10.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 13. september 2017

Tilstede: Peder, Peter, Lene, Claus, Øystein (referent).

1. Vejfest

Der var et underskud på årets vejfest på kr. 2.871,-, som dækkes af foreningens beholdning.

 2. Ny pavillon

En af foreningens pavilloner er ødelagt og en ny skal derfor købes.

Bestyrelsen ser efter aktuelle tilbud på en pavillon.

3. Forskelligt om vejen

Vi savner lys på cykelstien til Jyllingevej. Peder tager kontakt til Rødovre kommune.

Der burde også anlægges lys på cykelstien bag Stadion om til Slottsherrensvej.

Opmærkningen med striber på vejen er ikke afsluttet endnu.

I perioder køres der race på parkeringspladsen foran Stadion. Vi diskuterede om vi burde tage initiativ til at få anlagt dump på parkeringspladsen for at stoppe dette.

4. Hjemmesiden

Bliver hjemmesiden brugt? Øystein undersøger om vi kan få lagt en tæller ind på siden.

Måske ville en Facebookside være mere praktisk og blive mere brugt. Dette tages op på generalforsamlingen.

5. Vejfest 2018

Bestyrelsen vil foreslå for generalforsamlingen, at vejfesten afholdes lørdag d. 18. august 2018.

6. Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes onsdag d. 18. april klokken 19.30..

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 7. marts 2018 klokken 20.00 hos Lene (nr. 41)

 

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 9. maj 2017

Tilstede: Peder, Peter, Henrik, Øystein (referent).

Konstituering af bestyrelsen:

Formand:                            Peder Skjalm Lissner (nr. 51)

Kasserer:                             Henrik Brems (nr. 45)

Sektretær:                           Øystein Angen (nr. 25)

Bestyrelsesmedlemmer:

Lene Fauerby (nr. 41)

Peter Toft (nr. 49)

Næste møde holdes onsdag d. 13. september klokken 20.00 hos Peter (nr. 49)

 

Generalforsamling i grundejerforeningen d. 25. april 2017

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51 og 55. Bestyrelsen havde desuden modtaget fuldmagt fra nr. 31 og 35 til at stemme for de foreslåede ændringer i vedtægterne (pkt. 6).

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for 2016.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2017.
 6. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Valg af festkomite til sommerfest.
 9. Eventuelt.
 1. Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51). Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med:

Vejen: Til trods for mange henvendelser til kommunen er det fortsat uafklaret, hvad der skal ske med svinget mod Lisbjergvej. Kommunen vil lave nye afmærkninger i vejbanen.

Foreningens telt: Louise og Rasmus i nr. 37 opbevarer nu foreningens telt og pavilloner i deres krybekælder.

 1. Foreningen har pr. 8/4-2017 en beholdning på kr. 7778,23. Der var sidste år et overskud på kr. 4116,45. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Bestyrelsen blev opfordret til at finde gode formål at bruge pengene til.

 

 1. Øystein Angen (nr. 25), Lene Fauerby (nr. 41) og Peter Toft (nr. 49) blev genvalgt til bestyrelsen. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2017 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0.
 1. Bestyrelsens forslag om ny §17 i vedtægterne blev enstemmig vedtaget.
 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 26/8.

Festkomite: Jesper (19), Lars (nr. 20) og Anders (nr. 31).

Vi vil også invitere de nærmeste naboejendommer til vejfesten (de skal betale en ikke-subsidieret pris for deltagelsen).

Vi kan ikke længere hente strøm fra Stadionhallen til vejfesten. Festkomiteen må finde et egnet sted, hvor der er tilgang til strøm.

 1. Angående larm i vandrørene pga. vandingsanlægget: Dette har været diskuteret i mange år, men måske er årsagen en manglende kontraventil i vandingsanlæggets vandmåler. Denne vil kommunen nu udskifte.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 19.40.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion d. 26. oktober 2016

Tilstede: Peder, Peter, Lene, Henrik, Claus, Øystein (referent). 

 1. Støj fra vandrør

Støjen i vandrørene skyldes trykvariationer i rørene pga. vandingsanlægget på græsbanerne. Teknisk forvaltning vil se på problemet, hvis støjen starter op igen i næste sæson.

 1. Vejfest

25 voksne og 14 barn deltog i årets vejfest, som var et på alle måder vellykket arrangement.

Vejfesten gav et lille overskud (38 kroner).

 1. Foreningens telt

De nye beboere i nr. 37 (Louise Hoeg og Rasmus Kaare Jensen) har sagt sig villige til at lade foreningens telt og pavilloner blive opbevaret i deres krybekælder.

 1. Ændring i foreningens vedtægter

På grund af den nye hvidvaskningslov må foreningen formulere regler for disposition af foreningens bankkonto. Dette vil kræve et tillæg til de eksisterende vedtægter. Henrik formulerer et forslag og undersøger med banken, hvilke formalia der skal opfyldes. Dette skal tages op på næste generalforsamling.

 1. Generalforsamling 2017

Næste generalforsamling i grundejerforeningen holdes tirsdag d. 25. april 2017 klokken 19.00. 

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 28. marts klokken 20.00 hos Henrik (nr. 45).