Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 13. september 2017

Tilstede: Peder, Peter, Lene, Claus, Øystein (referent).

1. Vejfest

Der var et underskud på årets vejfest på kr. 2.871,-, som dækkes af foreningens beholdning.

 2. Ny pavillon

En af foreningens pavilloner er ødelagt og en ny skal derfor købes.

Bestyrelsen ser efter aktuelle tilbud på en pavillon.

3. Forskelligt om vejen

Vi savner lys på cykelstien til Jyllingevej. Peder tager kontakt til Rødovre kommune.

Der burde også anlægges lys på cykelstien bag Stadion om til Slottsherrensvej.

Opmærkningen med striber på vejen er ikke afsluttet endnu.

I perioder køres der race på parkeringspladsen foran Stadion. Vi diskuterede om vi burde tage initiativ til at få anlagt dump på parkeringspladsen for at stoppe dette.

4. Hjemmesiden

Bliver hjemmesiden brugt? Øystein undersøger om vi kan få lagt en tæller ind på siden.

Måske ville en Facebookside være mere praktisk og blive mere brugt. Dette tages op på generalforsamlingen.

5. Vejfest 2018

Bestyrelsen vil foreslå for generalforsamlingen, at vejfesten afholdes lørdag d. 18. august 2018.

6. Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes onsdag d. 18. april klokken 19.30..

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 7. marts 2018 klokken 20.00 hos Lene (nr. 41)

 

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 9. maj 2017

Tilstede: Peder, Peter, Henrik, Øystein (referent).

Konstituering af bestyrelsen:

Formand:                            Peder Skjalm Lissner (nr. 51)

Kasserer:                             Henrik Brems (nr. 45)

Sektretær:                           Øystein Angen (nr. 25)

Bestyrelsesmedlemmer:

Lene Fauerby (nr. 41)

Peter Toft (nr. 49)

Næste møde holdes onsdag d. 13. september klokken 20.00 hos Peter (nr. 49)

 

Generalforsamling i grundejerforeningen d. 25. april 2017

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51 og 55. Bestyrelsen havde desuden modtaget fuldmagt fra nr. 31 og 35 til at stemme for de foreslåede ændringer i vedtægterne (pkt. 6).

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for 2016.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2017.
 6. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Valg af festkomite til sommerfest.
 9. Eventuelt.
 1. Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51). Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med:

Vejen: Til trods for mange henvendelser til kommunen er det fortsat uafklaret, hvad der skal ske med svinget mod Lisbjergvej. Kommunen vil lave nye afmærkninger i vejbanen.

Foreningens telt: Louise og Rasmus i nr. 37 opbevarer nu foreningens telt og pavilloner i deres krybekælder.

 1. Foreningen har pr. 8/4-2017 en beholdning på kr. 7778,23. Der var sidste år et overskud på kr. 4116,45. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Bestyrelsen blev opfordret til at finde gode formål at bruge pengene til.

 

 1. Øystein Angen (nr. 25), Lene Fauerby (nr. 41) og Peter Toft (nr. 49) blev genvalgt til bestyrelsen. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2017 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0.
 1. Bestyrelsens forslag om ny §17 i vedtægterne blev enstemmig vedtaget.
 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 26/8.

Festkomite: Jesper (19), Lars (nr. 20) og Anders (nr. 31).

Vi vil også invitere de nærmeste naboejendommer til vejfesten (de skal betale en ikke-subsidieret pris for deltagelsen).

Vi kan ikke længere hente strøm fra Stadionhallen til vejfesten. Festkomiteen må finde et egnet sted, hvor der er tilgang til strøm.

 1. Angående larm i vandrørene pga. vandingsanlægget: Dette har været diskuteret i mange år, men måske er årsagen en manglende kontraventil i vandingsanlæggets vandmåler. Denne vil kommunen nu udskifte.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 19.40.