Bestyrelsesmøde d.16.11.2008

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 16. november 2008
Tilstede: Michael, Peter, Linda, Arne, Didier, Øystein (referent).

1. Loppemarked
Peter har lavet en checkliste med de ting der skal ordnes i forbindelse med arrangement af loppemarked på vejen baseret på årets erfaringer. Peter og Linda vil arbejde videre med denne.
Næste års loppemarked er planlagt til søndag d. 24. maj klokken 11-16. For udenfrakommende vil det koste 75 kr./bord á 2 meter.
Peter kontakter Stadion for at undersøge om datoen er OK, samt til kommunen for at høre hvornår ombygningen af stadionhallen er færdig. Må vi evt. disponere over parkeringspladsen?
Linda: Spørger Vej & Park om hvorvidt vi må arrangere loppemarked. Linda undersøger også med Den Blå Avis mv. om der kan annonceres for kommende loppemarkeder.
Linda/Peter vil sende mail til sportsklubber angående loppemarkedet.

2. Hundeluftning
Vi blev enige om ikke at opsætte stativ til hundeposer. De som ikke allerede har poser med hjemmefra vil nok næppe benytte et sådant tilbud.

 

3. Kloakering i forbindelse med udvidelse af stadionhallen.
Kommunen har i brev til Grundejerforeningen d. 6. maj oplyst at de ikke er bekendt med, at det er et generelt problem med oversvømmede kældre i området. Bestyrelsen vil indsamle underskrifter fra beboerne og sende dette til kommunen for at rette op på dette misforhold. Kommunen skriver videre i sit brev, at “kloakforsyningen er forpligtet til at sikre, at fællessystemet også fremover har kapaciteten til at kunne afvande en 2-års regn”. Bestyrelsen har gjort kommunen opmærksom på at vi er bange for at den øgede belastning af kloaksystemet efter nybyggeriet vil føre til en for stor belastning på et i forvejen underdimensioneret kloaksystem og derved øge risikoen for vand i kældrene på vejen.

4. Eventuelt.
Der flytter nye beboere ind i nr. 20 d. 1. december: Lars og Tina Cordi Rosengaard med 4 børn i alderen 7 måneder til 9 år. Michael byder dem velkomne.
Bestyrelsen vil diskutere initiativet om Grøn Grundejerforening ved næste møde.

Næste møde: søndag d. 1. februar 2009 klokken 13-15 hos Michael (nr. 53).

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *