Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 18. april 2013

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 18. april 2013

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset, Jyllingevej 128.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 18, 19, 21, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 og 51. 9 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab for 2012.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Budget for 2013.
  6. Valg af festkomite.
  7. Evt. indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

1. Jesper Hansen (nr. 19) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 19: Gitte og Jesper Hansen samt deres to børn Laura og Felix.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner:

Reparation af svinget mod Lisbjergvej og renoveringsordning.

Kommunen har lovet at reparere svinget mod Lisbjergvej i år, bestyrelsen vil arbejde på at dette vil blive udført.

Generalforsamlingen godkendte formanden beretning.

3. Regnskabsfremlæggelse (Henrik Brems nr 45).

Foreningen havde pr. 1. april 2013 en beholdning på 1945,03. Kasseren roste festudvalget for et godt arrangement og god økonomisk sans ved afholdelse af vejfesten. Festen blev afholdt næsten uden underskud.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg til bestyrelsen.

Per Jensen (nr. 21), Øystein Angen (nr. 25) og Linda Jensen (nr. 37) blev genvalgt til bestyrelsen. Kæmpestor tak til Linda for endnu en gang at stille op. Lene Fauerby (nr. 41) blev valgt til suppleant.

5. Kontingent for 2013 blev af bestyrelsen foreslået til 100,-. Generalforsamlingen godkendte dette.

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927.

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet!

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 24/8.

Festkomite: Jesper (nr. 19), Lars (nr. 20), Carsten (nr. 23) og Anders (nr. 31).

7. Der var 2 indkomne forslag til generalforsamlingen.

  1. Forslag til opsætning af fælles skraldeø ved Stadionhallens parkeringsplads. Forslaget blev drøftet og forsamlingen bakkede op om dette, og afventer hallen fremtidige affaldsforhold. Bestyrelsen følger op på sagen.
  2. Skorstensfejeraften. Det er muligt at få besøg af skorstensfejeren og få undervisning og info angående korrekt betjening af brændeovne m.m. Hvis der er nogen, der har lyst dette, kan der rettes henvendelse til Linda (nr. 37).

8. Eventuelt.

Indlæg ved Frede og Gerda (nr. 15)

Frede takkede vejens beboere for det store fremmøde og de fine gaver til hans 90 års fødselsdag. Historien om vores store opbakning og gode naboskab på vejen har bredt sig i deres familie og givet inspiration til et  foredrag af et familiemedlem i Jylland. Gerda læste et udsnit af dette smukke og sigende foredrag op til stor begejstring for forsamlingen og satte dermed et fint punktum for aftenen.

Rødovre 21. april 2013

Per Jensen                                          Linda Jensen

Referent                                             Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *