Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 24. april 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen klokken 19.00.

De fremmødte repræsenterede følgende 16 parceller: 16, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53 og 55.

Før generalforsamlingen holdt Carsten Andersen fra Nabohjælp et foredrag med mange gode råd om indbrudsforebyggelse. Foredraget blev optaget på video og bliver tilgængelig på foreningens hjemmeside (www.elstedvej.dk) og via Facebooksiden.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for året 2018-2019.
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Budget for 2019-2020.
 6. Valg af festkomite til sommerfesten.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
 1. Peter Toft (nr. 49) blev valgt som ordstyrer.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 4 møder og arbejdet med:

 • Lys langs cykelsti. Dette er kompliceret af kommunegrænse, kommunalplan og fredningsbestemmelser. Sagen vil nok kræve støtte fra borgmester Erik Nielsen for at komme videre. Bestyrelsen har oprettet et ”Borgerforslag” om sagen, hvis det får støtte fra 500 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at diskutere sagen.
 • Nabohjælp
 • En Facebookside for foreningen er oprettet
 • Bestyrelsen vil følge op på sagen om den manglende opmærkning i svinget mod Lisbjergvej efter asfalteringen.
 1. Foreningen har pr. 1/4-2018 en beholdning på kr. 5132,23. Vejfesten havde et overskud på 270 kroner. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 1. Øystein Angen (nr. 25) blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Cordi Rosengaard (nr. 20) og Martin Asmussen (nr. 53) blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2019 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0.
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 31/8.

Festkomite: Inger Merete (16), Jesper (19), Carsten (nr. 23), Anders (nr. 31) og Rasmus (nr. 37).

 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Eventuelt. Ingen emner diskuteret.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 20.28.

Referent: Øystein (nr. 25)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *