Author Archive

Generalforsamling i grundejerforeningen d. 21. august 2021

Generalforsamlingen blev afholdt klokken 15.00 i forbindelse med årets vejfest.

De fremmødte repræsenterede 14 parceller: 16, 17, 19, 20, 23, 25, 31, 37, 39, 41, 45, 49, 51 og 53.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.              Valg af ordstyrer.

2.              Formandens beretning.

3.              Regnskab for årene 2019-2020 og 2020-2021.

4.              Valg til bestyrelsen.

5.              Budget for 2021-2022.

6.              Evt. indkomne forslag.

7.              Eventuelt.

1. Øystein Angen (nr. 25) blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Generalforsamlingen for 2020 blev aflyst grundet coronasituationen og igen i år af samme grund udsat til vejfesten. Indkaldelsen til årets generalforsamling er foregået ifølge vedtægterne. Bestyrelsen har siden Generalforsamlingen i 2019 mødtes 8 gange og beskæftiget sig med disse emner:

Der er indkøbt to Nabohjælpskilte, som er sat op i hver ende af vejen.

Beboerne blev opfordret til at tilmelde sig Nabohjælp og benytte Appen til at varsle naboerne om planlagte ferier.Lys langs cykelsti mellem Elstedvej og Jyllingevej er budgetteret med at skulle anlægges af Rødovre Kommune i 2023.

Lokalplanforslag nr. 148 med justering af regler for bebyggelsesprocent, parkering, hegn, fældning af større træer mm.

Udformning, mærkning og kloakering af svinget mod Lisbjergvej.

Arne Foged Jensen (nr. 33) døde i vinter og Gerda Sonne (tidligere beboer i nr. 15) døde sidste efterår (hun blev 102 år).

Det er kommet nye beboere i nr. 15, og 17 (i 2019) og i nr. 39 (efterår 2021).

Gulvet til foreningens telt opbevares stadig i nr. 15.

Der er planer om, at fodboldbanerne skal dræneres, tidspunktet er ikke afklaret.

3. Regnskabet for de sidste to år blev fremlagt. Foreningen havde pr. 1/4-2021 en netto beholdning på kr. 218,43. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Henrik Brems (nr. 45) blev genvalgt til bestyrelsen. Louise Hoeg (nr. 37) blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Line Hebo Nabel (nr. 39) blev valgt som suppleant. Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt som revisor.

I tillæg til Henrik, Louise og Line består bestyrelsen nu af Lars Cordi Rosengaard (nr. 20), Øystein Angen (nr. 25) og Martin Asmussen (nr. 53).

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. Den nuværende formand (Peder) udgår af bestyrelsen. Generalforsamlingen takket ham for indsatsen i bestyrelsen.

5. Kontingent for 2021 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 200,-

Beløbet betales på MobilePay 26360224 (Henrik Brems) eller til foreningens konto: Reg: 1551 Konto: 10661927. Husk at angive vejnummeret på betalingen.

6. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

7. Eventuelt. Intet af referere.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 15.32.

Referent: Øystein (nr. 25)

 

Bestyrelsesmøde d. 24. september 2019

Tilstede: Peder, Claus, Henrik, Lars, Øystein (referent).

 1. Nabohjælp

Bestyrelsen har bestilt to Nabohjælpskilt, pris 500,- pr stk. De kommer i løbet af en måneds tid, da vil bestyrelsen mødes for at bestemme, hvor de skal sættes op.

2. Lys på cykelsti?

I Rødovre kommunes anlægsbudget står det opført, at 800.000 er afsat i 2023 til lys på sti til Elstedvej. Budget 2020 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen d. 5. november.

3. Div

Der er flyttet nye beboere ind i nr. 15 og 17.

Der skal afklares, hvorvidt foreningens teltgulv kan blive liggende i garagen i nr. 15.

Vejfesten gav et underskud på 4187 kroner, dette dækkes af foreningens konto.

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag d. 14. januar 2020 hos Henrik (nr. 45)

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. maj 2019

Tilstede: Peder, Henrik, Lars, Martin, Øystein (referent).

 1. Generalforsamling

Bestyrelsen godkendte referatet fra Generalforsamlingen d. 24/4-2019.

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand:                            Peder Skjalm Lissner (nr. 51)

Kasserer:                             Henrik Brems (nr. 45)

Sekretær:                            Øystein Angen (nr. 25)

Bestyrelsesmedlemmer:      Lars Cordi Rosengaard (nr. 20)

Martin Rasmussen (nr. 33)

Suppleant:                           Claus Schneider (nr. 55)

3. Diverse

2 skilte til Nabohjælp indkøbes (Henrik).

Elstedvej nr. 15 er solgt. Hvis de nye ejere ikke kan have teltgulvet liggende, skal et nyt opbevaringssted findes.

Næste møde: 24. september klokken 20.00 hos Lars (nr. 20)

 

Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 24. april 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen klokken 19.00.

De fremmødte repræsenterede følgende 16 parceller: 16, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53 og 55.

Før generalforsamlingen holdt Carsten Andersen fra Nabohjælp et foredrag med mange gode råd om indbrudsforebyggelse. Foredraget blev optaget på video og bliver tilgængelig på foreningens hjemmeside (www.elstedvej.dk) og via Facebooksiden.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for året 2018-2019.
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Budget for 2019-2020.
 6. Valg af festkomite til sommerfesten.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
 1. Peter Toft (nr. 49) blev valgt som ordstyrer.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 4 møder og arbejdet med:

 • Lys langs cykelsti. Dette er kompliceret af kommunegrænse, kommunalplan og fredningsbestemmelser. Sagen vil nok kræve støtte fra borgmester Erik Nielsen for at komme videre. Bestyrelsen har oprettet et ”Borgerforslag” om sagen, hvis det får støtte fra 500 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at diskutere sagen.
 • Nabohjælp
 • En Facebookside for foreningen er oprettet
 • Bestyrelsen vil følge op på sagen om den manglende opmærkning i svinget mod Lisbjergvej efter asfalteringen.
 1. Foreningen har pr. 1/4-2018 en beholdning på kr. 5132,23. Vejfesten havde et overskud på 270 kroner. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 1. Øystein Angen (nr. 25) blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Cordi Rosengaard (nr. 20) og Martin Asmussen (nr. 53) blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2019 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0.
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 31/8.

Festkomite: Inger Merete (16), Jesper (19), Carsten (nr. 23), Anders (nr. 31) og Rasmus (nr. 37).

 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Eventuelt. Ingen emner diskuteret.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 20.28.

Referent: Øystein (nr. 25)

 

Referat fra Generalforsamlingen d. 18. april 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen klokken 19.30.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 17, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 og 55.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for året 2017-2018.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2018-2019.
 6. Valg af festkomite til sommerfesten.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Facebookgruppe for foreningen
 9. Eventuelt.
 1. Jesper Nørregaard (nr. 17) blev valgt.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 4 møder og arbejdet med:

 • Sommerfesten
 • Lys på cykelsti bag Stadionhallen. Dette er kompliceret af kommunegrænse, kommunalplan og fredningsbestemmelser. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
 • Kommunalplanen: Vandværket lukker for vandboring pga kemikalier i vandet. Kan få betydning for grundvandniveauet.

Der er bevilget 12,7 millioner til nye omklædningsrum i hallen, der er problemer med fundamentet.

 1. Foreningen har pr. 8/4-2017 en beholdning på kr. 4855,23. Der var sidste år et overskud på kr. 2685,-. Vejfesten gav et underskud på 2871,-. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 1. Henrik Brems (nr. 45) og Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev genvalgt til bestyrelsen. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2017 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100. Beløbet bedes indbetalt på MobilePay 26360224 (husk at angive husnummer) eller direkte til Henrik Brems (nr. 45).
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 1/9.

Festkomite: Jesper (19), Lars (nr. 20), Carsten (nr. 23), Anders (nr. 31) og Rasmus (nr. 37).

Jens Christian (ny beboer i nr. 16) har tilkendegivet, at han ønsker at være med.

 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Der er oprettet en Facebook-gruppe for foreningen som supplement til hjemmesiden. Claus (nr. 55) udsender invitationer til beboerne pr. mail.
 1. Eventuelt.

Bjarne (nr. 43) kunne fortælle om problemer med høj lyd fra mobile musikanlæg på den nye fodboldbane, der generer naboer i området.

Ved problemer bør vi sende en mail til kommunen med cc til Peder (nr. 51), evt. sende en besked på Facebook, så bestyrelsen kan vurdere omfanget af problemet.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 20.10.