Kategori: Generalforsamling

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 18. april 2013

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 18. april 2013

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset, Jyllingevej 128.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 18, 19, 21, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 og 51. 9 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for 2012.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2013.
 6. Valg af festkomite.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

1. Jesper Hansen (nr. 19) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 19: Gitte og Jesper Hansen samt deres to børn Laura og Felix.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner:

Reparation af svinget mod Lisbjergvej og renoveringsordning.

Kommunen har lovet at reparere svinget mod Lisbjergvej i år, bestyrelsen vil arbejde på at dette vil blive udført.

Generalforsamlingen godkendte formanden beretning.

3. Regnskabsfremlæggelse (Henrik Brems nr 45).

Foreningen havde pr. 1. april 2013 en beholdning på 1945,03. Kasseren roste festudvalget for et godt arrangement og god økonomisk sans ved afholdelse af vejfesten. Festen blev afholdt næsten uden underskud.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg til bestyrelsen.

Per Jensen (nr. 21), Øystein Angen (nr. 25) og Linda Jensen (nr. 37) blev genvalgt til bestyrelsen. Kæmpestor tak til Linda for endnu en gang at stille op. Lene Fauerby (nr. 41) blev valgt til suppleant.

5. Kontingent for 2013 blev af bestyrelsen foreslået til 100,-. Generalforsamlingen godkendte dette.

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927.

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet!

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 24/8.

Festkomite: Jesper (nr. 19), Lars (nr. 20), Carsten (nr. 23) og Anders (nr. 31).

7. Der var 2 indkomne forslag til generalforsamlingen.

 1. Forslag til opsætning af fælles skraldeø ved Stadionhallens parkeringsplads. Forslaget blev drøftet og forsamlingen bakkede op om dette, og afventer hallen fremtidige affaldsforhold. Bestyrelsen følger op på sagen.
 2. Skorstensfejeraften. Det er muligt at få besøg af skorstensfejeren og få undervisning og info angående korrekt betjening af brændeovne m.m. Hvis der er nogen, der har lyst dette, kan der rettes henvendelse til Linda (nr. 37).

8. Eventuelt.

Indlæg ved Frede og Gerda (nr. 15)

Frede takkede vejens beboere for det store fremmøde og de fine gaver til hans 90 års fødselsdag. Historien om vores store opbakning og gode naboskab på vejen har bredt sig i deres familie og givet inspiration til et  foredrag af et familiemedlem i Jylland. Gerda læste et udsnit af dette smukke og sigende foredrag op til stor begejstring for forsamlingen og satte dermed et fint punktum for aftenen.

Rødovre 21. april 2013

Per Jensen                                          Linda Jensen

Referent                                             Formand

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.20.04.2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 20. april 2012

 

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset, Rødovrevej 128.

De fremmødte repræsenterede følgende 11 parceller: 15, 18, 20, 21, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 45 og 51. 13 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for 2011.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2012.
 6. Valg af festkomite og dato for sommerfest.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Orientering om kommunens nye affaldsordning
 9. Eventuelt.

1. Flemming Thygesen (nr. 18) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 23: Mette Louise Pedersen og Carsten Skjødt samt nye lejere i nummer 55: Lars Bo Kirk og Lillian Nielsen.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner:

Reparation af svinget mod Lisbjergvej, flytning af 30 km skiltet, parkering ved Broparken samt kloakeringen på vejen.

Bestyrelsen har sendt er mængde e-mails og breve til kommunen.

Der kommer en ny trafikhandlingsplan i løbet af foråret, som bør studeres nøje af alle.

Fællesrepræsentationen for Grundejerforeningerne vil gerne hjælpe os med at påvirke kommunen i forbindelse med kloakeringsproblemerne på vejen.

Kommunen vil reparere svinget mod Lisbjergvej når anlægsarbejdet på Rødovrevej er afsluttet.

Foreningen har indkøbt to pavilloner til foreningen.

 

3. Et revideret regnskab blev uddelt under mødet. Foreningen havde pr. 1. april 2012 en beholdning på 2.195,50. Vi havde sidste år et underskud på 4.347,45. Dette skyldes hovedsageligt et stort underskud i forbindelse med vejfesten (underskud på ølsalg og leje af hoppeborg) samt at det ikke havde været lejeindtægter på teltet i 2011.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4. Valg til bestyrelsen.

Henrik Brems (nr. 45) og Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev genvalgt til bestyrelsen. Anders Gaarsted Madsen (nr. 31) blev valgt til suppleant.

 

5. Kontingent for 2011 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927.

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet!

 

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 25/8.

Festkomite: Jesper (nr. 17), Lars (nr. 20), Per (nr. 21) og Anders (nr. 31).

 

7. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 

8. Henrik orienterede om kommunens fremtidige affaldsordning. En nærmere beskrivelse vedhæftes referatet og findes på foreningens hjemmeside www.elstedvej.dk.

 

9. Eventuelt

Det var fremsendt et forslag om at Generalforsamlingen holdes på en anden ugedag end fredag. Det var bred enighed om at dette vil være en fordel og bestyrelsen vil sørge for at efterkomme dette fremadrettet.

 

Rødovre 21. april 2012

 

 

Øystein Angen                                                              Linda Jensen

Sekretær                                                                         Formand

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.08.04.2011

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 8. april 2011

Generalforsamlingen blev afholdt hjemme hos Gerda og Frede i nr. 15.

De fremmødte repræsenterede følgende 15 parceller: 15, 17, 20, 21, 25, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53 og 55.
Ni parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.         Valg af ordstyrer.

2.         Formandens beretning.

3.         Regnskab for 2010.

4.         Valg af bestyrelse.

5.         Budget for 2011.

6.         Valg af festkomite og dato for sommerfest.

7.         Evt. indkomne forslag.

8.         Eventuelt.

 

1. Jesper Nørregaard (nr. 17) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 55: Bente Buus Schneider og Claus Schneider med 2 børn, de blev ønsket velkommen.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner: Udformningen af svinget mod Lisbjergvej, indkørsel til den nyanlagte parkeringsplads samt kloakeringen på vejen.

Bestyrelsen har sendt er mængde e-mails og breve til kommunen.

Fællesrepræsentationen for Grundejerforeningerne vil gerne hjælpe os med at påvirke kommunen i forbindelse med kloakeringsproblemerne på vejen.

Indkørslen til den nyanlagte parkeringsplads vil nu blive renoveret og vi forventer, at kommunen snart gør noget med svinget mod Lisbjergvej.

Bestyrelsen har været i kontakt med boldklubben ang. larm fra klubhuset og vil arbejde videre med dette.

Bestyrelsen har fået en velfungerende ordning med en netbank til foreningens likvide midler.

En ny hjemmeside er under etablering (af Jesper i nr. 19).

Foreningen vil indkøbe et nyt telt samt to pavilloner til foreningen.

3. Et revideret regnskab blev uddelt under mødet. Foreningen har pr. 1. april 2011 en beholdning på 6.542,95.

Sidste års vejfest havde et lille underskud på 180 kroner.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg til bestyrelsen.

Linda Jensen (Nr. 37) og Øystein Angen (nr. 25) blev genvalgt. To nye medlemmer til bestyrelsen blev valgt: Claus Schneider (nr. 55) og Per Jensen (nr. 21). Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt til suppleant.

Peter Toft (nr. 49), der ikke ønskede at genopstille, blev takket for sin langvarige indsats i bestyrelsen.

5. Kontingent for 2011 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0,- Fredes forslag om at øge kontingentet med 50 % fik ligeledes almen tilslutning.

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 27/8.

Festkomite: Jesper (nr. 17), Lars (nr. 20) og Anders (nr. 29).

7. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen blev opfordret til at se på kravet om at vi skal opsætte postkasser ud til vejen, og eventuelt indhente tilbud fra en entreprenør.

Nyt om jordomsejlingen for de tidligere beboere i nr. 55 Eva og Lars kan ses på www.ss-luna.com

Der har været mange tyverier på vejen i de seneste måneder. Mange beboere har fået installeret alarm. Dette gav mange forslag om hvordan vi kan sikre vores boliger: Klistermærker til dørene (hvad enten man har alarm eller ikke), alarmselskaber, tavs alarm med opringning til mobiltelefoner, anskaffe nøglelås også på indersiden af dørene mv.

Vi blev enige om, at hvis vi får mistanke om indbrud hos en beboer, så skal vi ringe til dennes mobilnummer (mobilnumre skal derfor opføres på beboerlisten).
Ændringer sendes til Øystein (oang@vet.dtu.dk).

Vi blev enige om at vedtægterne § 2 kan justeres så det nu fremgår at foreningen består af 24 parceller (efter opdeling af nr. 18 i to parceller).
Rødovre 11. april 2011

Øystein Angen                                    Linda Jensen

Sekretær                                              Formand

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.23.04.2010

Mødet blev holdt i Klubhuset, Jyllingevej 128.

De fremmødte repræsenterede følgende 17 parceller: 15, 18, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 og 53. 7 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen.

Den udsendte dagsorden havde følgende punkter:

 1. Indlæg fra Nordjysk Elhandel
 2. Valg af ordstyrer
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab for 2009
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Budget og kontingent for 2010
 7. Valg af festkomite og dato for sommerfest
 8. Evt. indkomne forslag
 9. Loppemarked
 10. Eventuelt

1. John Stellvagen fra Nordjysk Elhandel fortalte om måder at spare el på, vi skulle specielt være opmærksomme på gamle frysere og videomaskiner på stand-by. Grundejerforeningen fik en elmåler i gave, denne kan lånes hos Linda (nr. 37). Vi fik set eksemplarer af diodepærer, som nok vil komme til at overtage markedet i fremtiden, de er foreløbigt meget dyre i anskaffelse, men kan til gengæld holde i mindst 20 år. Nordjysk Elhandel er vistnok den billigste leverandør på markedet i øjeblikket, med en kWh pris der ligger 11 øre under DONG. Det er omkostningsfrit at skifte el-leverandør.

2. Henrik Brems (nr. 45) blev valgt til ordstyrer.

3. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 31: Tine Fraulund Jensen og Anders Gaarsted Madsen med 3 børn, de blev ønsket velkommen.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner: Udvidelse af stadion, udformningen af svinget mod Lisbjergvej, problem med larm fra klubhuset og larm fra vandingsanlæg om morgenen.

Bjarne (nr. 43) kunne fortælle, at vi må regne med, at det fortsat vil blive tilladt at parkere langs med vejen, der er vistnok et lovkrav om hvor mange parkeringspladser, det skal være i nærheden af Stadion, som ikke kan opfyldes med de parkeringspladser, der nu bliver anlagt. Bestyrelsen blev opfordret til at følge op på problemerne med, at der bliver parkeret lige foran beboernes indkørsler.

Bestyrelsen har nu fået netbank, med en konto som alle i bestyrelsen kan disponere over. Kontonummeret er: 1551-10661927, alle indbetalinger til foreningen (kontingent, teltleje, mv.) skal i fremtiden foretages her.

Linda har fået besked fra politiet om, at der aldrig vil komme et påbud om maksimalhastighed på vejen. Kommunen har lovet at gøre noget med svinget mod Lisbjergvej og bestyrelsen vil følge op på det.

Nogle beboere har oplevet en forstyrrende dunking i vandrørene. Bjarne kunne fortælle, at dette er en følge af, at der er installeret en for kraftig vandpumpe, og at denne skaber trykændringer i rørene. Disse kan faktisk blive så kraftige at rørene springer. Der er i øjeblikket strid mellem teknisk etat og vandværket om ansvar, samt om hvad der skal gøres. Bestyrelsen blev opfordret til, at kontakte kommunen og bede om at problemet bliver løst, og at foreningen skal holdes skadesløse, hvis dette skulle føre til brud på vandledningerne. Bestyrelsen vil kontakte Fællesrepræsentationen om dette, så de evt. kan køre sagen for os.

Der blev noget diskussion vedrørende larm fra klubhuset. De fleste syntes, lydniveauet er blevet sænket. Bjarne kunne fortælle, at klubben nu har fået en ny formand, som ser ud til at ville håndhæve de gældende regler. I øjeblikket er der 1-200 nøgler til klubhuset i omløb. Låsen vil blive skiftet, og vi kan forvente, at der bliver mere kontrol med hvem, der bruger klubhuset. Det skal ikke være muligt at leje lokalet til private fester.

Vi kan forvente, at gartnerne starter vanding på blodbanerne fra uge 17, de har i et tidligere brev lovet, at de vil først starte efter klokken 7.00, men dette bliver ikke fulgt. Foreningen har fået besked om, at det ikke er muligt at starte automatisk vanding midt om natten, da det vil kræve at banerne indhegnes. Bjarne kunne for øvrigt fortælle, at i løbet af 1-1½ år vil anlægget blive et såkaldt “åbent fleksibelt anlæg”, hvilket betyder, at vi må indstille os på forøget aktivitet på friarealerne.

Bestyrelsen har ikke indkøbt trailer, da den har vurderet, at der er mange trailere på vejen, som man kan låne, og at det vil blive vanskeligt at finde et sted at opbevare den.

Beboerne blev opfordret til at bruge hjemmesiden mere aktivt.

Adressen er: www.elstedvej.dk

Her finder man referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter, mulighed for at reservere telt mv.

For at kunne se beboerlisten, skal I bruge et passord.

4. Regnskab for 2009 var ikke revideret til Generalforsamlingen. Didier fortalte, at vi havde et overskud på ca. 800 kroner sidste år og en beholdning på 6231 kroner. Generalforsamlingen blev enig om, at regnskabet kan godkendes, hvis der udsendes et revideret regnskab sammen med referatet.

5. To medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten var på valg. Peter Toft (nr. 49) modtog genvalg. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Henrik Brems (nr. 45) valgt. Per Jensen (nr. 21) blev genvalgt som suppleant. Følgende medlemmer var ikke på valg i år: Didier Tscherning (nr. 23), Øystein Angen (nr. 25) og Linda Jensen (nr. 37).

Arne Foged Jensen (nr. 33), der ikke ønskede at genopstille, blev takket for sin langvarige indsats i bestyrelsen.

6. Bestyrelsen har foreslået, at årets kontingent skulle sættes til kr. 0,-. Frede har foreslået, at kontingentet skulle sættes 50% højere. Begge forslag fik tilslutning.

Ved fremtidig leje af teltet, skal dette betales på forskud til foreningens netbank. Prisen for leje er nu: telt 200,-. og gulv 300,-

7. Sommerfesten afholdes sidste weekend i august: lørdag d. 28/8.

Ved sidste års sommerfest var der for få til at lave det praktiske arbejde. Generalforsamlingen blev enig om, at alle husstande, der er meldt til festen, skal stille med én person til at deltage i det praktiske arbejde på dagen for festen eller ved oprydningen dagen efter.

Festkomiteen består i år af: Tina og Lars (nr. 20), Anders (nr. 31) og Didier (nr. 23). Per (nr. 21) og Peder (51) ville give en hånd med det praktiske

8. Der var ingen indkomne forslag.

9. Loppemarked bliver sandsynligvis afholdt søndag d. 6. juni. Peter (nr. 49) er tovholder også i år.

Der udsendes et tilmeldingsskema, så vi kan få oversigt over om interessen er stor nok til at arrangere loppemarked.

10. Eventuelt.

Frede opfordret alle til at holde øje med mistænkelige personer, som går i området sent om aftenen.

Rødovre 9. maj 2010

Øystein Angen                                    Linda Jensen

Sekretær                                                Formand

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.25.04.2008

Mødet blev holdt i Stadionhallen på Elstedvej.
De fremmødte repræsenterede følgende 18 parceller: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49 og 53.

Den udsendte dagsorden havde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2007
4. Valg til bestyrelsen
5. Evt. indkomne forslag
6. Budget og kontingent for 2008
7. Valg af festkomite
8. Afholdelse af årligt loppemarked
9. Grøn grundejerforening
10. Eventuelt

1. Herluf Breddam (nr. 29) blev valgt til ordstyrer.

2. Formandens beretning (Michael Nielsen nr. 53). Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner: Udvidelse af stadion, udformningen af svinget mod Lisbjergvej, problem med larm fra klubhuset, larm fra vandingsanlæg om morgenen og grøn grundejerforening (se pkt. 9). I det kommende år vil bestyrelsens hovedopgaver blive at få løst problemerne med svinget, følge op på planerne med nyt stadionbyggeri og kloakeringen i området, sørge for at genopretningen af fortovet bliver tilfredsstillende og måske specielt temaet Grøn grundejerforening. Generalforsamlingen tog formandens redegørelse til efterretning.
Vejen har fået to nye beboere: Inge og Flemming Thygesen i nr. 18, de blev ønsket velkommen.

 

3. Regnskab for 2007 var udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Alle medlemmer (undtagen nr. 31 som er til salg) har betalt kontingentet for 2007. Michael kunne oplyse at det budget der blev præsenteret for generalforsamlingen sidste år i forbindelse med køb af gulv til foreningens telt, ser ud til at holde meget godt. Foreningens beholdning var kr. 2.960,25. Regnskabet blev godkendt.

4. Tre medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten var på valg. Peter Toft (nr. 49) og Arne Foged Jensen (nr. 33) modtog genvalg. Lonny Malmstrøm (nr. 19) havde meddelt at hun ikke ønskede genvalg. Som ny suppleant blev Linda Jensen (nr. 37) valgt. Følgende medlemmer var ikke på valg i år: Didier Tscherning (nr. 23), Øystein Angen (nr. 25) og Michael Nielsen (nr. 53).

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Det blev vedtaget at kontingentet for 2008 skal være kr. 100,-. 18 parceller indbetalte kontingentet efter mødet. De resterende bedes indbetale kontingentet snarest mulig til Didier Tscherning (nr. 23). Der henvises til vedtægterne hvor der præciseres at kontingentet skal betales senest 1 måned efter modtagelse af dette referat. Det blev opfordret til at det fremover uddeles kvitteringer for betalt kontingent.

7. Festkomiteen består nu af: Jesper (nr. 17), Per (nr. 21), Annette og Henrik (nr. 45) og Miriam (nr. 51). Det blev bestemt at sommerfesten skal afholdes lørdag 23. august.

8. Loppemarked bliver afholdt søndag d. 25. maj mellem klokken 10 og 14 på pladsen foran Stadion. Peter (nr. 49) er tovholder for projektet. Det blev bestemt at det skal være gratis for foreningens medlemmer at være med, mens andre kan få et bord for kr. 50,- Kun 7 parceller signaliserede interesse for at deltage. Bestyrelsen udsender nærmere information i den nærmeste fremtid. Det vil også blive udsendt invitationer til Brabrandvej, opslag i nærområdet samt sørget for omtale i Rødovre Avis. Henrik (nr. 45) vil sørge for fadølsanlæg, Rita (nr. 47) vil sælge kager mv. fra foreningens bord, Lonny (nr. 19) og Linda (nr. 37) vil bage kager.

9. Grøn grundejerforening.
Didier (nr. 23) præsenterede bestyrelsens planer om at arbejde for at grundejerforeningen bliver en “Grøn grundejerforening”. Udgangspunktet er at vi kan gøre noget for miljøet i vores nærområde, som vi og vores børn vil have glæde af. I disse tider er det meget fokus på den globale opvarmning, og at vi skal tage vare på vores fælles fremtid – og dette arbejde kan vi bidrage til – også på det helt lokale plan. Desuden er det også sund fornuft på kort sigt at engagere sig i dette, da det også vil være til gavn for medlemmernes økonomi. Forslaget medførte en ivrig og engageret diskussion. Brug af brændeovn kan være en miljøsynder, hvis man ikke sørger for at brændet er af tilstrækkelig god kvalitet. Vi kan endvidere spare miljøet for unødig CO2-belastning (og vores tegnebog) ved at spare energi: isolere huset, skifte vinduer, udskifte forældet udstyr, skifte cirkulationspumper, bruge sparepærer og elspareskinner – idéerne er mange. Bestyrelsen kunne med tiden godt tænke sig at markedsføre os som den første “Grønne grundejerforening” overfor kommunen – måske kan dette give foreningen visse fordele på sigt. Didier har været i kontakt med et jysk energiselskab, der har tilbudt at komme og lave en gratis energigennemgang af husene i foreningen. Mere information om dette kommer senere. Rødovre Kommunes “Strategi 2007” og informationsseddel om “Et grønnere Rødovre” blev delt ud.
Generalforsamlingen gav tilslutning til at bestyrelsen skal arbejde videre med dette initiativ.

10. Eventuelt.
* Mange beboere føler sig generet af vejens katte der besørger på upassende steder i haverne. Emnet gav ophav til en ivrig debat, dog uden at nogen kunne komme med forslag, der kan løse problemet.
* Hundeluftning. Det er til stor gene at mange benytter fodboldbanerne til hundeluftning og hundetoilet. Bestyrelsen blev opfordret til at se på dette problem og evt. henvende sig til Stadionhallen og kommunen for at finde en løsning.
* Der har været mange problemer med indbrud på vejen i den seneste tid. Beboerne blev opfordret til at holde øje med hinandens huse og registrere hvis der var mistænkelige personer og køretøjer i området.
* Husk at foreningen har hjemmeside på www.elstedvej.dk hvor I kan finde referater fra bestyrelsesmøder mv.
Jesper (nr. 19) er “webmaster”.

Øystein Angen
Sekretær

Michael Nielsen
Formand