Foreningen

Grundejerforeningen Stadion blev stiftet i 1945. Den første generalforsamling blev holdt d. 28. august samme år. Grundejerforeningen er for beboere på Elstedvej 15 – 55 samt 16 – 20, i alt 26 husstande fordelt på 24 parceller.
I 1978 gennemførte Rødovre Kommune en hovedistandsættelse af vejen, som delvist skete for beboernes regning, hvorefter kommunen overtog ansvaret for vejen. Bestyrelsen forsøgte i den forbindelse at få vejen omgjort til stillevej og få anlagt hastighedsreducerende tiltag på vejen, uden dette dog lykkedes.
Foreningens aktivitet steg betragtelig fra 2003, hvor de årlige generalforsamlinger blev genoptaget. Efter intenst arbejde lykkedes det, at få Rødovre Kommune til at anlægge hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen i 2004.
Grundejerforeningen har siden 2004 arrangeret en årlig sommerfest for foreningens medlemmer.